Get Adobe Flash player ZARZĄDZANIE I MARKETING 


Studia I stopnia 

(stacjonarne i niestacjonarne)


specjalności: 

  • zarządzanie przedsiębiorstwem
  • rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw 

Absolwenci tego kierunku uzyskują tytuł licencjata. WYKAZ PRZEDMIOTÓW Katedry


Katedra Organizacji i Zarządzania

Katedra Ekonomii i Finansów
Dziekanat Wydziału:

tel. 46 837-43-92 w.51

e-mail: marketing@mwshp.lowicz.pl


Dziekan: dr Agnieszka Czajkowska


W skład Wydziału wchodzi: 4 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 6 pracowników 

naukowo-dydaktycznych ze stopniem doktora.Niskie czesne: 

  • studia stacjonarne     I° - 370,- zł/m-c II° - 380,- zł/m-c
  • studia niestacjonarne I° - 380,- zł/m-c II° - 400,- zł/m-c Wszystkie kierunki posiadają akredytacje 

 POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ   • Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o stypendia socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi.
  • Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują tytuł licencjata, drugiego stopnia tytuł magistra.
  • Uczelnia dysponuje miejscami w akademikach.99-400 Łowicz ul. Akademicka 1/3

tel./fax 0-46 837-43-78, 837-43-92 w godz. 8.00 - 14.00

e-mail: sekretariat@mwshp.lowicz.pl

www.mwshp.lowicz.pl