Get Adobe Flash player FILOLOGIA POLSKA 


Studia pierwszego stopnia

(stacjonarne i niestacjonarne)


specjalność: 

 • nauczycielska z elementami logopedii,
 • filologia polska z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego,
 • filologia polska z rozszerzonym nauczaniem języka włoskiego,
 • filologia polska z rozszerzonym nauczaniem języka rosyjskiego.
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna.


Studia drugiego stopnia

(stacjonarne i niestacjonarne)


specjalność: 

 • nauczycielska z wiedzą o społeczeństwie
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna


Studia podyplomowe:


specjalność: 

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Katedry

Kierunek: Filologia polska


Katedra Literatury Polskiej

Katedra Języka Polskiego

Zakład Dydaktyki Języka i Literatury

Zakład Literatury Porównawczej
Wydział Humanistyczny organizuje studia podyplomowe dla absolwentów studiów wyższych na kierunku: - dziennikarstwo


Dokumenty przyjmowane są w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego.


Dziekanat wydziału:

tel. 0-46 837-43-92 w.53

e-mail: marketing@mwshp.lowicz.pl


Dziekan: dr Dorota Lewandowska-Jaros


W skład Wydziału wchodzi 8 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 6 pracowników naukowo-dydaktycznych ze stopniem doktora.Niskie czesne: 

 • studia stacjonarne     I° - 370,- zł/m-c II° - 380,- zł/m-c
 • studia niestacjonarne I° - 380,- zł/m-c II° - 400,- zł/m-c


 Wszystkie kierunki posiadają akredytacje 

 POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ 


 • Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o stypendia socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi.
 • Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują tytuł licencjata, drugiego stopnia tytuł magistra.
 • Uczelnia dysponuje miejscami w akademikach.


99-400 Łowicz ul. Akademicka 1/3

tel./fax 0-46 837-43-78, 837-43-92 w godz. 8.00 - 14.00

e-mail: sekretariat@mwshp.lowicz.pl

www.mwshp.lowicz.pl