Get Adobe Flash player„Mazowieckie Studia Humanistyczne”

Rocz. X, 2004, nr 1-2

"Kobiety i młodzież w migracjach.

Migracje i społeczeństwo 10."

red nauk. Jana E. Zamojskiego,

Instytut Historii PAN, MWSH – P w Łowiczu,

Wydaw. NERITON, Warszawa 2005


„Na przełomie wieków”

Księga jubileuszowa dedykowana I Biskupowi Łowickiemu

Alojzemu Orszulikowi

pod red. nauk. ks. Andrzeja Lutra,

MWSH-P, Łowicz 2005

nr 1-2