Get Adobe Flash player„Mazowieckie Studia Humanistyczne”

Rocz. IX, 2003, nr 1 – 2

"Świat wolnomularski: konkrety" 

(Lata trzydzieste – lata dziewięćdziesiąte XX wieku). Geografia – liczebność – odłamy – nurty – ponadpaństwowe porozumienia i organizacje. T.1: Trudne czasy 1932 – 1945.

Ludwik Hass, 

MWSH – P, Łowicz 2004

"Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej"

materiały konferencyjne, 

pod red. Ryszarda Gałeckiego, 

MWSH – P, Łowicz 2004


"Z dziejów polskiej nauki o literaturze. Dwanaście rozpraw."

Jerzy Starnawski, 

MWSH – P, Łowicz 2004
"Szkice do kościelnych dziejów Łowicza"

Zbigniew Skiełczyński, 

MWSH – P, Łowicz 2004

"Polska – Hiszpania: Migracje. 

Migracje i społeczeństwo 9"

red nauk. Jana E. Zamojskiego, 

Instytut Historii PAN, MWSH – P w Łowiczu, 

Wydaw. NERITON, Warszawa 2004


"Z zagadnień języka pisarzy"

Władysław Kupiszewski, 

MWSH-P, Warszawa – Łowicz 2004
"Europa Środkowa i Wschodnia w XX wieku"

Studia ofiarowane Wiesławowi Balcerakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, 

pod red. nauk. A. Koryna i P. Łossowskiego, 

IH PAN, Stowarzyszenie Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych 

im. St. Herbsta, 

Warszawa – Łowicz 2004