Get Adobe Flash player"Współczesne problemy zarządzania"

red. J. Hołubiec, 

MWSH-P, Łowicz 2002
„Mazowieckie Studia Humanistyczne”

Rocz. VII, 2001, nr 2

„Mazowieckie Studia Humanistyczne”

Rocz. VIII, 2002, nr 1

„Mazowieckie Studia Humanistyczne”

Rocz. VIII, 2002, nr 2

"Rybak na Rynku"

Zbigniew Skiełczyński, 

MWSH-P, Łowicz 2002


"Powstanie Warszawskie 1944"

Wybór dokumentów. T. 2, cz. 2: okres przejściowy 8-10 VIII 1944, 

red. nauk. Piotr Matusak, 

Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Wydział Historyczny MWSH-P w Łowiczu,

Wojskowy Instytut Historyczny AON,

Warszawa 2002


"Migracje – historia – kultura. Migracje i społeczeństwo 7"

red. nauk. Jana E. Zamojskiego, 

Instytut Historii PAN, MWSH-P w Łowiczu, 

Wydaw. NERITON, Warszawa 2002