Get Adobe Flash player"Mickiewicz – Słowacki – Krasiński" 

Romantyczne uwa-runkowania i współczesne konteksty, 

pod red. Ewy Owczarz i Jerzego Smulskiego, 

MWSH-P, Łowicz 2001„Mazowieckie Studia Humanistyczne”

Rocz. VI, 2000, nr 1-2

"Z dziejów wojen i wojskowości" 

Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Tadeuszowi Rawskiemu 

z okazji 55-lecia pracy naukowej, 

pod red. nauk. Piotra Matusaka, 

MWSH-P, Łowicz 2001


"Wielka Brytania a Bałkany 1935 – 1939" 

Anna Garlicka, 

Instytut Historii PAN, MWSH-P w Łowiczu, 

Wydaw. NERITON, Warszawa 2001„Mazowieckie Studia Humanistyczne”

Rocz. VII, 2001, nr 1

"Dziecko w rodzinie z ubóstwem materialnym"

Helena Marzec,

MWSH-P, Łowicz 2001
"Diaspory. Migracje i społeczeństwo 6" 

pod red. nauk. Jana E. Zamojskiego, 

Instytut Historii PAN, MWSH-P w Łowiczu, 

Wydaw. NERITON, Warszawa 2001"Powstanie Warszawskie 1944"

Wybór dokumentów. T. 2, cz. 1: okres przejściowy 5-7 VIII 1944, 

red. nauk. Piotr Matusak, 

Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Wydział Historyczny MWSH-P w Łowiczu, Wojskowy Instytut Historyczny AON, 

Warszawa 2001