Get Adobe Flash player„Mazowieckie Studia Humanistyczne”

Rocz. V, 1999, nr 2

"Studia nad drewnianym budownictwem w średniowiecznej Polsce na tle porów-nawczym"

Romana Barnycz-Gupieniec, 

MWSH-P, Łowicz 2000"Z dziejów Austrii i stosunków polsko-austriackich"

red. nauk. Zbigniew Tomkowski, 

MWSH-P, Łowicz 2000
"Państwa narodowe Europy Środkowo-Wschodniej 

w XX wieku" 

red. nauk. Wiesław Balcerak, 

MWSH-P, Instytut Historii PAN, 

Łowicz – Warszawa 2000


"Migracje polityczne XX wieku. Migracje i społeczeństwo 4"

pod red. nauk. Jana E. Zamojskiego, 

Instytut Historii PAN, MWSH-P w Łowiczu, 

Wydaw. NERITON, Warszawa 2000
"Aleksander D. Skorobohaty, Diariusz"

opracował Tadeusz Wasilewski, 

MWSH-P w Łowiczu, 

Wydaw. DiG, Warszawa 2000"Kuplety na recepcie"  

Zbigniew Kostrzewa, 

Biblioteczka „Masovii Mater”, 

MWSH-P, Łowicz 2000"Edukacja wobec wyzwań i zagrożeń współczesnej cywilizacji"

Materiały z konferencji naukowej, zorga-nizowanej przez Katedrę Psychologii MWSH-P, 

red. nauk. Leon Niebrzydowski, 

Łowicz – Łódź, 2000

"Nowy Kodeks Dyplomatyczny Mazowsza. Cz. 3: Dokumenty z lat 1356 - 1381"

opracował S. Kuraś i J. Sułkowska - Kuraś, 

Instytut Historii PAN, MWSH-P w Łowiczu, 

Wydaw. DiG, Warszawa 2000


"Imigranci i społeczeństwa przyjmujące : adaptacja? integracja? transformacja? Migracje i społeczeństwo 5" 

red. nauk. Jana E. Zamojskiego, 

Instytut Historii PAN, MWSH-P w Łowiczu, 

Wydaw. NERITON, Warszawa 2000