Get Adobe Flash player„Mazowieckie Studia Humanistyczne”

Rocz. V, 1999, nr 1

"Kultura ludowa Polski i Słowiańszczyzny średniowiecznej"

Stanisław Bylina,

MWSH-P, Instytut Historii PAN, Warszawa – Łowicz 1999
"Od rodziny pochodzenia do rodziny prokreacji"

Henryk Cudak,

MWSH-P, Łowicz 1999
"Inteligencji polskiej dole i niedole. XIX i XX wiek" 

Ludwik Hass,

MWSH-P, Stowarzyszenie Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych

im. St. Herbsta, 

Łowicz 1999


"Polskie ślady w budowie nowożytnej Bułgarii 1877 – 1914"

Zbigniew Klejn,

MWSH-P, Łowicz 1999
"La conception philosophiqe de la liberte dans l’aspect moral selon Jacques Maritain"

Leszek Niewiadomski,

MWSH-P, Łowicz 1999"Odrodzona Polska wśród sąsiadów 1918 – 1921"

red. nauk. Andrzej Koryn,

Instytut Historii PAN, MWSH-P w Łowiczu, Warszawa 1999
"Migracje 1945 – 1995. Migracje i społeczeństwo 3"

red. nauk. Jana E.Zamojskiego, 

Instytut Historii PAN, MWSH-P w Łowiczu, Wydawnictwo NERITON, Warszawa 1999
"Nauczyciele akademiccy w procesie kształcenia 

pedagogów u progu reformy edukacji"

pod red. Krystyny Duraj-Nowakowej, 

MWSH-P, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków – Łowicz1999
Kronika Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej 

w Łowiczu 1993 – 1998, 

zestawili Andrzej Koryn, Aleksandra Leinwand, 

MWSH-P, Łowicz 1999