Get Adobe Flash player


Mazowieckie Studia Humanistyczne

„Mazowieckie Studia Humanistyczne”

Rocz. IV, 1998, nr 1
Mazowieckie Studia Humanistyczne

„Mazowieckie Studia Humanistyczne”

Rocz. IV, 1998, nr 2

"Jak Feniks z popiołów. Oswobodzenie ziem polskich spod okupacji w listopadzie 1918"

Piotr Łossowski,

MWSH-P, Łowicz 1998"Sztuka w służbie utopii"

Aleksandra J. Leinwand, 

O funkcjach politycznych i propagandowych sztuk plastycznych w Rosji Radzieckiej lat 1917 – 1922, 

Instytut Historii PAN, MWSH-P w Łowiczu, Warszawa 1998"Adaptacja młodego nauczyciela w zawodzie"

Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Mazowiecką Wyższą Szkołę Humanistyczno-Pedagogiczną w Łowiczu, 

red. nauk. Teresa Wróblewska, 

MWSH-P, Łowicz 1998"Kulturalne uwarunkowania rehabi-litacji społecznej"

Ryszard Pichalski, 

Jakość życia młodych osób niepełno-sprawnych a realizacja ich celów 

i aspiracji, 

MWSH-P, Łowicz 1998


"Sybir w obrazkach"

Eugenia Kucharska, 

Biblioteczka „Masovii Mater”, 

MWSH-P, Łowicz 1998"Przy bocznym ołtarzu" 

Zbigniew Skiełczyński, 

Biblioteczka „Masovii Mater”, Wyd. 2, rozszerzone, 

MWSH-P, Łowicz 1998