Get Adobe Flash player


Mazowieckie Studia Humanistyczne

„Mazowieckie Studia Humanistyczne”

Rocz. III, 1997, nr 1
Mazowieckie Studia Humanistyczne

„Mazowieckie Studia Humanistyczne”

Rocz. III, 1997, nr 2
Podstawy języka łacińskiego

"Podstawy języka łacińskiego 

dla studentów wydziałów humanistycznych"

Izabela Tomkowska, 

MWSH-P, Łowicz 1997


Rodzina Polska u progu XXI wieku

"Rodzina polska u progu XXI wieku"

I Sympozjum naukowe zorganizowane przez Mazowiecką Wyższą Szkołę Humanistyczno-Pedagogiczną w Łowiczu w dniach 20 – 21 maja 1996 roku, 

red. nauk. Henryk Cudak, 

MWSH-P, Łowicz 1997

Stosunki Polsko-Litewskie

"Stosunki polsko – litewskie 1921 – 1939" 

Piotr Łossowski,

Instytut Historii PAN, MWSH-P w Łowiczu, 

Warszawa 1997


Życie codzienne Wilna

"Życie codzienne Wilna w latach II wojny światowej" 

Stanisława Lewandowska,

Wyd. 2, Instytut Historii PAN, MWSH-P w Łowiczu, 

Wydaw. NERITON, Warszawa 1997Pokolenia inteligencji polskiej

"Pokolenia inteligencji polskiej" 

Ludwik Hass,

MWSH-P, Łowicz 1997
Święty Wojciech i wejście Polski do Europy

"Święty Wojciech i wejście Polski do Europy

przed dziesięcioma wiekami"

Materiały sesji naukowej, Łęczyca 23 IV 1997, 

MWSH-P, Łowicz 1997


Alfabet Łowicki

"Alfabet łowicki"

Zbigniew Kostrzewa,

Biblioteczka Masovii Mater”,

MWSH-P, Łowicz 1997
"Przy bocznym ołtarzu" 

Zbigniew Skiełczyński, 

Biblioteczka „Masovii Mater”, 

MWSH-P, Łowicz 1997

Powstanie warszawskie 1944


"Powstanie Warszawskie 1944"

Wybór dokumentów.

T. 1, red. nauk. Piotr Matusak, 

Instytut Historii WSRP w Siedlcach, Wydział Historyczny MWSH-P

w Łowiczu, Wojskowy Instytut Historyczny, 

Łowicz – Warszawa 1997