Get Adobe Flash player


Mazowieckie Studia Humanistyczne

„Mazowieckie Studia Humanistyczne” 

Rocz. II, 1996, nr 1
Mazowieckie Studia Humanistyczne

„Mazowieckie Studia Humanistyczne”

Rocz. II, 1996, nr 2
Partia i literaci

"Partia i literaci" 

Dokumenty Biura Politycznego KC PZPR, 

wstępem i przypisami opatrzył Tadeusz Kisielew-ski, 

MWSH-P, Łowicz 1996

Ostatnie lata I Rzeczypospolitej

"Ostatnie lata I Rzeczypospolitej" 

red. nauk. Tadeusz Rawski, 

MWSH-P, Łowicz 1996Gra o polskę

"Gra o Polskę"

Tadeusz Kisielewski,

Biblioteczka „Masovii Mater”, 

MWSH-P, Łowicz 1996


Profesjonalizacja studentów 

"Profesjonalizacja studentów 

przez teorie i praktyki pedagogiczne" 

Krystyna Duraj-Nowakowa,

MWSH-P, Łowicz 1996


Od Wersalu do Poczdamu


"Od Wersalu do Poczdamu"

Sytuacja międzynarodowa Europy Środkowo-Wschodniej 1918 – 1945 

pod red. Andrzeja Koryna, 

Instytut Historii PAN, MWSH-P w Łowiczu, Warszawa 1996


Społeczeństwo Polskie

"Społeczeństwo polskie wobec martyrologii 

i walki Żydów w latach II wojny światowej" 

wstęp i red. nauk. Krzysztof Dunin - Wąsowicz, 

Wyd. 2, Instytut Historii PAN, MWSH-P w Łowiczu, Warszawa 1996