Get Adobe Flash player


TERAPIA PEDAGOGICZNA Z LOGOTERAPIĄ


Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu organizuje Studia Podyplomowe 

o specjalności: Terapia pedagogiczna z logoterapią dla osób z kwalifikacjami pedagogicznymi (I° lub II°). 1. Tematyka: 

Program studiów podyplomowych obejmuje zagadnienia z zakresu: 

 • specyfiki rozwoju dzieci i młodzieży, 
 • oceny rozwoju dziecka i diagnozy pedagogicznej, 
 • zasad, form i metod rehabilitacji społecznej i terapii pedagogicznej, 
 • terapii osób niepełnosprawnych, 
 • organizacji instytucjonalnych i jednostkowych form terapii, 
 • emisji głosu, błędów i wad logopedycznych i zasad logoterapii, 
 • psychologicznych i społecznych uwarunkowań efektów terapeutycznych. 2. Cel studiów

Absolwenci uzyskują niezbędne kwalifikacje do pracy w placówkach i usługach oświatowych (szkoły, przedszkola prywatne, stowarzyszenia, itp.) w zakresie udzielania pomocy uczniom w normie intelektualnej z problemami edukacyjnymi, rozwojowymi i społecznymi. 
3. Czas trwania: 

 • trzy semestry – 350 godzin + 160 godzin praktyki specjalistycznej – minimum 60 punktów ECTS 4. Rekrutacja: 

 • 15 maja – 15 września 5. Koszty uczestnictwa: 

 • 3200 zł + 200 zł (wpisowego) – płatne w miesięcznych ratach 

(dla absolwentów MWSH-P w Łowiczu wpisowe nie obowiązuje) 
6. Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (druk uczelni), 
 • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, 
 • ksero dowodu osobistego. 


Uczelnia zapewnia profesjonalną kadrę nauczycieli akademickich oraz bardzo dobre warunki lokalowe i organizacyjne (do uzgodnienia ze słuchaczami). 
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela 

Dziekanat Wydziału Pedagogicznego 

MWSH-P w Łowiczu, ul. Akademicka 1/3,

tel.(0-46) 837 43 78.