Get Adobe Flash player


PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE


Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu organizuje Studia Podyplomowe
w zakresie przygotowania pedagogicznego.
1. Tematyka:

Program studiów podyplomowych obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • podstawowych wiadomości z psychologii rozwojowej i pedagogiki,
 • organizacji i działalności placówek oświatowych,
 • socjopsychologicznych mechanizmów życia w szkole/ placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 • systemów edukacji w Polsce i Unii Europejskiej,
 • metodyki nauczania oraz mediów w edukacji.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy w szkołach / placówkach oświatowo- wychowawczych zgodnie z dotychczasowym kierunkiem studiów magisterskich.
2. Cel studiów:

Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji pedagogicznych przez absolwentów kierunków nienauczycielskich.
3. Czas trwania:

 • trzy semestry – 350 godzin + 160 godzin praktyki specjalistycznej – 100 punktów ECTS4. Rekrutacja:

 • 15 maja – 15 września5. Koszty uczestnictwa:

 • 3200 zł + 200 zł (wpisowego) – płatne w miesięcznych ratach

(dla absolwentów MWSH-P w Łowiczu wpisowe nie obowiązuje)
6. Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (druk uczelni),
 • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego,
 • ksero dowodu osobistego.

Profesjonalna kadra: profesorowie i doktorzy nauk pedagogicznych.
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela 

Dziekanat Wydziału Pedagogicznego

MWSH-P w Łowiczu, ul. Akademicka 1/3, 

tel.(0-46) 837 43 78.