Get Adobe Flash player


PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA 

I TERAPIA PEDAGOGICZNA Z LOGOTERAPIĄ


Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu organizuje Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i terapii pedagogicznej z logoterapią dla osób z kwalifikacjami pedagogicznymi (I° lub II°). 1. Tematyka: 


Program studiów podyplomowych obejmuje zagadnienia z zakresu: 

 • Podstawowych obszarów pedagogiki opiekuńczej, 
 • Metodyki opiekuńczo-wychowawczej, 
 • Diagnostyki i terapii pedagogicznej, 
 • Organizacji systemu opieki w Polsce i UE, 
 • Ogólnych zasad emisji głosu, pracy logopedycznej oraz różnego rodzaju terapii logopedycznych, w tym wspomagających leczenieautyzmu. 2. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do: 

 • pracy w instytucjach oświatowych i samorządowych na stanowiskach wymagających znajomości zagadnień dotyczących opieki i terapii pedagogicznej,
 • prowadzenie zajęć w oddziałach i świetlicach korekcyjno-kompensacyjnych oraz do działalności pedagogiczno-terapeutycznej. 3. Cel studiów:

 • przygotowanie do pracy o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, terapeutycznym i socjalnym, 
 • zapoznanie z systemem opieki i pomocy socjalnej Polsce i na poziomach samorządowych. 4. Czas trwania: 

 • trzy semestry – 350 godzin + 160 godzin praktyki specjalistycznej – 65 punktów ECTS 5. Rekrutacja: 

 • 15 maja – 15 września 6. Koszty uczestnictwa: 

 • 3200 zł + 200 zł (wpisowego) – płatne w miesięcznych ratach

(dla absolwentów MWSH-P w Łowiczu „wpisowe” nie obowiązuje) 
7. Wymagane dokumenty: 

 • kwestionariusz osobowy (druk uczelni), 
 • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego + kserokopia, 
 • ksero dowodu osobistego. 


Profesjonalna kadra: profesorowie i doktorzy nauk pedagogicznych. Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela 

Dziekanat Wydziału Pedagogicznego 

MWSH-P w Łowiczu, ul Akademicka 1/3, 

tel. (0-46) 837 43 78.