Get Adobe Flash player


OPIEKA I WYCHOWANIE DZIECI DO LAT TRZECH

   

Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu organizuje Studia Podyplomowe przygotowujące do pracy opiekuńczej i wychowawczej z dziećmi do 3 roku życia. Studia podyplomowe organizowane są dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich ukończonych na kierunkach:

 • pedagogika; pedagogika specjalna,
 • medycznych i pokrewnych (terapia, rehabilitacja medyczna, pielęgniarstwo itp.)
 • psychologia,
 • nauki o rodzinie,
 • praca socjalna,
 • teologia,
 • inne kierunki – na podstawie indywidualnej zgody Dziekana Wydziału.

Uczestnikami Studiów mogą być także rodzice dzieci w wieku do 3 roku życia - legitymujący się ukończeniem studiów wyższych.1. Tematyka:

Program studiów podyplomowych obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu:

 • podstaw psychologii i pedagogiki wczesnego okresu rozwoju dziecka,
 • zaburzeń rozwojowych typowych dla okresu wczesnego dzieciństwa,
 • zasad i form opieki i wychowania dzieci do 3 roku życia,
 • zasad pielęgnacji i diagnozy typowych schorzeń wieku dziecięcego,
 • organizacji , finansowania i kierowania różnymi formami opieki nad dziećmi (żłobki, kluby dziecięce, inne formy opieki)
 • współpracy z rodziną dziecka.2. Cel studiów:

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy w publicznych i prywatnych instytucjach opieki nad dziećmi od 20 tygodnia do 3 roku życia (żłobki, kluby dziecięce) oraz w charakterze opiekunki (niani) w zleceniach indywidualnych.
3. Czas trwania:

 • dwa semestry – minimum 250 godzin + 160 godzin praktyki specjalistycznej – minimum 60 punktów ECTS4. Rekrutacja:

 • 15 maja – 15 września5. Koszty uczestnictwa:

 • 3000 zł + 200 zł (wpisowego) – płatne w miesięcznych ratach

(dla absolwentów MWSH-P w Łowiczu wpisowe nie obowiązuje)
6. Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (druk uczelni),
 • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego,
 • ksero dowodu osobistego.


Profesjonalna kadra: profesorowie i doktorzy nauk pedagogicznych.


Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela 

Dziekanat Wydziału Pedagogicznego 

MWSH-P w Łowiczu ul. Akademicka 1/3, 

tel.( 0-46) 837 43 78