Get Adobe Flash player


OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z LOGOTERAPIĄ


Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu organizuje Studia Podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki z logoterapią dla osób z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi (I° lub II°).1. Tematyka:

Program studiów podyplomowych obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • Ogólnych zagadnień pedagogiki specjalnej i psychologii klinicznej,
 • Dydaktyki i metodyki zajęć z osobami upośledzonymi umysłowo,
 • Metodyki wychowania w internacie placówki socjalnej,
 • Prawa, rodziny i instytucji opiekuńczych osób niepełnosprawnych,
 • Rewalidacji i terapii osób niepełnosprawnych.


Absolwenci uzyskują kwalifikacje do:

 • pracy w placówkach dla dzieci i osób dorosłych upośledzonych umysłowo,
 • pracy w placówkach integracyjnych – z dziećmi upośledzonymi umysłowo,
 • prowadzenia zajęć wyrównawczych i z zakresu terapii upośledzonych umysłowo.2. Cel studiów:

 • przygotowanie do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
 • zapoznanie z zagadnieniami integracji społecznej i szkolnej oraz metodami rewalidacji i rehabilitacji osób upośledzonych umysłowo.3. Czas trwania:

 • trzy semestry – 350 godzin + 160 godzin praktyki specjalistycznej – 65 punktów ECTS4. Rekrutacja:

 • 15 maja – 15 września5. Koszty uczestnictwa:

 • 3200 zł + 200 zł (wpisowego) – płatne w miesięcznych ratach

(dla absolwentów MWSH-P w Łowiczu „wpisowe” nie obowiązuje)
6. Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (druk uczelni),
 • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego,
 • ksero dowodu osobistego.

Profesjonalna kadra: profesorowie i doktorzy nauk pedagogicznych.
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela 

Dziekanat Wydziału Pedagogicznego 

MWSH-P w Łowiczu, ul Akademicka 1/3,

tel. (0-46) 837 43 78.