Get Adobe Flash player


DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA1. Tematyka:


Program studiów podyplomowych obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • teoria komunikacji społecznej,
 • metody badań medioznawczych,
 • język wypowiedzi dziennikarskiej,
 • ekonomika mediów,
 • prawo prasowe,
 • media lokalne i środowiskowe,
 • podstawy reklamy oraz video marketing
 • public relations,
 • etyka dziennikarska,
 • komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe.


Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy między innymi w:

 • redakcjach czasopism i gazet,
 • redakcjach radiowych i telewizyjnych,
 • portalach internetowych,
 • biurach rzeczników prasowych,
 • agencjach reklamowych i public relations, agencjach marketingowych
 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • agencjach produkcji radiowo-telewizyjnej.2. Cel studiów:


Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do tego, aby wykorzystując swoje dotychczasowe wykształcenie zajmować się redagowaniem serwisów agencyjnych, wykonywać różne funkcje w zespołach realizujących programy radiowe i telewizyjne, gromadzić materiały pochodzące z różnych źródeł.3. Czas trwania:  

 • trzy semestry – 350 godzin + 2 tygodnie praktyk specjalistycznych4. Warunki ukończenia:

 • uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów,
 • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.5. Rekrutacja:

 • 15 maja - 15 września6. Koszty uczestnictwa:

 • 3200 zł + 200 zł (wpisowego) – płatne w ratach miesięcznych7. Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (druk uczelni),
 • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego,
 • ksero dowodu osobistego.


Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela 

Dziekanat Wydziału Humanistycznego 

MWSHP w Łowiczu, ul. Akademicka 1/3, 

tel. 46/837 43 92 w.53