Get Adobe Flash player


ANIMACJA, OPIEKA I POMOC LUDZIOM STARSZYM


Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu organizuje Studia Podyplomowe z zakresu gerontologii społecznej dla osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach: 

 • pedagogika, 
 • pedagogika specjalna, 
 • psychologia, 
 • socjologia, 
 • fizjoterapia, 
 • kierunek lekarski, 
 • pielęgniarstwo,
 • zdrowie publiczne,
 • nauki o rodzinie, 
 • praca socjalna, 
 • teologia.


Udział absolwentów innych kierunków studiów wymaga zgody Dziekana Wydziału.
1. Tematyka:

 • podstawy pedagogiki, psychologii, psychoterapii, socjologii,
 • podstawy polityki społecznej i patologii rozwoju społecznego,
 • podstawy demografii,
 • wiedza o rodzinie na tle uwarunkowań społecznych,
 • gerontologia społeczna i geriatria,
 • zasady, formy i metody pomocy ludziom starszym,
 • analiza porównawcza problemów ludzi starszych w U.E.,
 • indywidualnej i grupowej terapii adresowanej do ludzi starszych,
 • instytucjonalnych form pomocy ludziom starszym (w tym systemy zabezpieczeń i ubezpieczeń społecznych),
 • uniwersytety Trzeciego Wieku i ich rozwój.2. Cel studiów:

Słuchacze studiów uzyskują wiedzę i kwalifikacje niezbędne w pracy z ludźmi starszymi zarówno w formie instytucjonalizowanej (gminy, powiaty, DPS, DDP) jak i indywidualnej – ze szczególnym wsparciem osób bliskich.
3. Czas trwania:

 • dwa semestry – minimum 250 godzin + 160 godzin praktyki specjalistycznej – minimum 60 punktów ECTS4. Rekrutacja:

 • 15 maja – 15 września5. Koszty uczestnictwa:

 • 3000 zł + 200 zł (wpisowego) – płatne w miesięcznych ratach

(dla absolwentów MWSH-P w Łowiczu wpisowe nie obowiązuje)
6. Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (druk uczelni),
 • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego,
 • ksero dowodu osobistego.

Profesjonalna kadra: profesorowie i doktorzy nauk pedagogicznych.
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela 

Dziekanat Wydziału Pedagogicznego 

MWSH-P w Łowiczu, ul. Akademicka 1/3, 

tel.(0-46) 837 43 78.