Get Adobe Flash player


Studenci studiów stacjonarnych mogą ubiegać się o:

  • stypendia socjalne. (powiększone w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności i zakwaterowania w domach studenckich)
  • stypendium za wyniki w nauce lub sporcie
  • zapomogi

Studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o:

  • stypendia socjalne (powiększone w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności)
  • stypendium za wyniki w nauce lub sporcie
  • zapomogi
Do pobrania:


 Informacja stypendialna 


 Regulamin stypendialny 


 Oświadczenie dot. przekazywania styp. na konto MWSHP 


 Oświadczenie dot. przekazywania styp. na poczet czesnego 


 Sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta 


 Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów MWSHP 2013r 


 Wniosek o stypendium socjalne MWSHP 2013r 


 Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych MWSHP 2013r 


 Załącznik 1 do wniosku o stypendium socjalne 2013r 


 Załącznik 2 do wniosku o stypendium socjalne 2013r 


 Wniosek o zapomogę 
Informacje w sprawie stypendium pod nr tel. 46 837-43-78