Get Adobe Flash player


1. Wpisowe - 360 zł


Wpisowe dla absolwentów MWSHP na studia II stopnia - 200 zł2. Czesne za studia stacjonarne:


studia I stopnia - filologia polska, pedagogika, zarządzanie - 370 zł/m-c

studia II stopnia - filologia polska, pedagogika - 380 zł/m-c3. Czesne za studia niestacjonarne:


studia I stopnia - filologia polska, pedagogika, zarządzanie - 380 zł/m-c

studia I stopnia - filologia polska, pedagogika - 400 zł/m-c4. Płatność czesnego w ratach miesięcznych 5. Opłata za studia podyplomowe:


Koszt uczestnictwa w studiach 3 semestralnych - 3200 zł + 200 zł (wpisowe)

Koszt uczestnictwa w studiach 2 semestralnych - 3000 zł + 200 zł (wpisowe)


Czesne płatne w ratach miesięcznych (proporcjonalnie do liczby miesięcy, 

w których realizowany jest program)


Absolwenci MWSHP w Łowiczu - zwolnieni z opłaty wpisowego.6. Studiowanie drugiej specjalności:


czesne + 300 zł/m-c7. Indywidualny tok nauczania:


na roku II i III czesne + 400 zł/m-c8. Od opłat czesnego, wnoszonych po tych terminach, będą naliczane kary w wysokości 2 zł
za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 50 zł.9. Odpis dyplomu w języku obcym - 150 zł10. Wydanie duplikatu:


- legitymacji - 20 zł

- indeksu - 70 zł

- dyplomu - 100 zł11. Zaświadczenie o przedmiotach nauczanych w ciągu toku studiów - 100 zł12. Opłaty za miejsce w akademikach:


Centrum Uczelniane:

pokoje jednoosobowe - 320 zł

pokoje dwuosobowe - 240 zł


Ośrodek Akademicki ul. Warszawska 9A:

pokoje czteroosobowe - 240 zł

pokoje trzyosobowe - 270 zł

pokoje dwuosobowe - 300 zł

pokoje jednoosobowe - 500 zł


Opłaty za akademik należy uiszczać do 10-go każdego miesiąca z góry.

Dokonana wpłata za dany miesiąc nie podlega zwrotowi.


Opłaty dla studentów studiów niestacjonarnych:


Centrum Uczelniane - 30 zł /osoba/doba

Ośrodek Akademicki - 30 zł /osoba w pokoju czteroosobowym, 35 zł osoba w pokoju trzyosobowym
Nr konta:

PEKAO S.A. II O/Łowicz 21124018191111000010886340

BGŻ S.A. O/Łowicz 61203000451110000000005700

BSZŁ 79 9288 0001 0003 7152 2000 0010