Get Adobe Flash player


NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2013/2014


Przyjmowanie dokumentów od 27 maja 2013r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00,

w sobotę i w niedzielę w godzinach od 9:00 do 12:00


Informacje w sprawie rekrutacji pod nr tel. 46 837-43-78, 46 837-43-92

Wydział Humanistyczny - Filologia Polska


Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne


specjalność: 

 • nauczycielska z elementami logopedii,
 • filologia polska z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego,
 • filologia polska z rozszerzonym nauczaniem języka włoskiego,
 • filologia polska z rozszerzonym nauczaniem języka rosyjskiego,
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna.


Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne


specjalność:

 • nauczycielska z wiedzą o społeczeństwie
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna


Studia podyplomowe:


specjalność:

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wydział Pedagogiczny - Pedagogika


Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne


specjalność: 

 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - specjalność nauczycielska,/li>
 • pedagogika resocjalizacyjna,
 • terapia pedagogiczna z logoterapią - specjalność nauczycielska.

Profil: ogólnoakademicki


Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne


specjalność: 

 • pedagogika przedszkolna - specjalność nauczycielska,
 • pedagogika wczesnoszkolna - specjalność nauczycielska,
 • terapia pedagogiczna z logoterapią - specjalność nauczycielska,
 • pedagogika resocjalizacyjna.

Profil: ogólnoakademicki


Studia podyplomowe:


Dla osób z kwalifikacjami pedagogicznymi (licencjat lub magisterium): 

 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • pedagogika opiekuńczo - wychowawcza,
 • terapia pedagogiczna z logoterapią,
 • specjalista pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej,
 • oligofrenopedagogika z logoterapią,
 • organizacja i zarządzanie oświatą.


Dla absolwentów (licencjat, magisterium) następujących kierunków: pedagogika, psychologia, pedagogika specjalna, fizjoterapia, socjologia, kierunek lekarski, pielęgniarstwo, nauki o rodzinie, zdrowie publiczne, praca socjalna, teologia:

 • Opieka i wychowanie dzieci do lat trzech
 • Animacja, opieka i pomoc gerontologiczna
 • Asystent i mediator rodziny
 • Pedagogika sądowo-penitencjarna
 • Doradztwo zawodowe
 • Pedagogika obronna i bezpieczeństwo publiczne

Dla osób bez kwalifikacji pedagogicznych:

 • Przygotowanie pedagogiczne


Uwaga!!

Studia II stopnia - magisterskie - 2 letnie organizowane są dla:

 • absolwentów kierunku "pedagogika"
 • absolwentów kierunków pokrewnych - społecznych i humanistycznych (obowiązek zdania dodatkowych egzaminów i odbycia uzupełniającej praktyki pedagogicznej)
 • absolwentów innych studiów I stopnia (zwiększona liczba godzin zajęć teoretycznych, praktyk zawodowych i pedagogicznych)

Uczelnia gwarantuje zakwaterowanie w domach studenckich oraz opiekę lekarską w Centrum Zdrowia "Academos".
Uczelnia dysponuje dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną oraz biblioteką uczelnianą z woluminami z różnych dziedzin nauki.


Dokumenty przyjmowane są w Dziekanacie Wydziału Pedagogicznego 99-400 Łowicz, ul. Akademicka 1/3, tel. (46) 837-43-78 w. 45 www.mwshp.lowicz.pl e-mail: pedagogika@mwshp.lowicz.pl
Wydział Zarządzania i Marketingu - Zarządzanie


Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne


specjalność: 

 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw,


Studia podyplomowe:

 • Dla nauczycieli w zakresie przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej.


Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł licencjata