Get Adobe Flash player
Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczne - Pedagogiczna w Łowiczu utworzona została w 1993 roku przez Stowarzyszenie Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych. Rektorem Uczelni od momentu jej powstania jest jej inicjator i założyciel prof. dr hab. Wiesław Balcerak. Uczelnia zarejestrowana jest pod numerem 27.


Uczelnia kształci studentów na poziomie studiów I i II stopnia na kierunkach:

- filologii polskiej

- historii

- pedagogiki

- na poziomie studiów I stopnia na kierunku zarządzania.


W Uczelni zatrudnionych jest 107 wysokokwalifikowanych pracowników dydaktyczno-naukowych, znanych uczonych, wielu specjalności: pedagogów, psychologów, socjologów, filologów, historyków, prawników, ekonomistów i in., gwarantujących wysoki poziom nauczania.


W latach 1996 - 2010 wypromowano w Uczelni 10.500 osób, w tym 9.250 magistrów absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz 1.250 licencjatów z zakresu zarządzania.


Wiele uwagi kierownictwo Uczelni poświęciło zapewnieniu młodzieży akademickiej właściwych warunków studiów. W ciągu 17 lat istnienia Uczelni wzniesiono budynki dydaktyczne i domy akademickie. Obecnie powierzchnia własna wynosi 17.510 m2 , w tym 47 sal dydaktycznych ,aula, sala senatu, rad wydziałów itp. W dwóch domach akademickich Uczelnia dysponuje 275 miejscami. Młodzież akademicka i pracownicy dydaktyczni mają do swej dyspozycji klub, kawiarnię, dwa bufety, stołówkę itp.


Uczelnia posiada własny Ośrodek Zdrowia „Academos", zatrudniający 12 lekarzy specjalistów, w tym internistów, chirurgów, neurologa, onkologa, ginekologa, stomatologów. Ośrodek jest dobrze wyposażony w aparaturę medyczną.


W okresie 17 lat istnienia Uczelnia może poszczycić się dobrym poziomem nauczania i stabilizacją kadry naukowej.