Get Adobe Flash player


W dniu 2 kwietnia 2009 r. pod hasłem Dyplom i co dalej? w Czytelni Biblioteki Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu odbyło się spotkanie studentów Mazowieckiej z absolwentami tej Uczelni oraz przedstawicielami Biura Karier Zawodowych.


Zaproszeni na spotkanie przedstawiciele absolwentów przybliżyli studentom ścieżki swoich karier. Zgodnie podkreślali, że kształcenie nie kończy się wraz z odebraniem dyplomu, a studia są początkiem do kontynuowania dalszej nauki i poszerzania zdobytej wcześniej wiedzy, umiejętności i zainteresowań. Chcąc być atrakcyjnym na rynku pracy należy szukać możliwości poszerzania swoich kwalifikacji, między innymi poprzez odbywanie wolontariatu i staży, które umożliwiają sprawdzenie zdobytej do tej pory wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności. To także możliwość „pokazania siebie” potencjalnemu pracodawcy.


Przedstawiciele Biura Karier Zawodowych poinformowali studentów o zadaniach BKZ i możliwościach odbywania przez studentów staży i praktyk zawodowych dzięki nawiązanej współpracy z instytucjami i firmami z Łowicza i okolic.


Przewodniczący Samorządu Studenckiego Mazowieckiej zachęcił studentów do aktywnej działalności w kołach naukowych, kołach zainteresowań i w Samorządzie Studenckim.


Uczestniczący w spotkaniu rektor MWSH-P prof. dr hab. Wiesław Balcerak podkreślił jak ważne jest ukończenie studiów, ale jednocześnie stwierdził, że należy rozwijać zdobytą podczas studiów wiedzę. Możliwości zdobywania doświadczeń są również na terenie naszej uczelni i należy je wykorzystywać, by w przyszłości mogły zaowocować zdobyciem wymarzonej pracy.


Zorganizowane spotkanie to efekt współpracy Klubu Absolwentów MWSH-P i Biura Karier zawodowych działającego w Mazowieckiej.