Get Adobe Flash player


Wizytówką Uczelni są jej Absolwenci!


     Klub Absolwentów Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu to nowa inicjatywa mająca na celu stworzenie więzi opartej na wspólnych uczelnianych korzeniach.


     Zadaniem Klubu jest tworzenie szerokiego spektrum możliwości współistnienia Absolwentów i Uczelni. Naszym priorytetem jest wspieranie inicjatyw Absolwentów MWSH-P na terenie kraju i poza jego granicami. Dążymy do tworzenia nowych perspektyw naukowych, zawodowych i pozazawodowych Członków Klubu. Przyświeca nam dbałość o ciągłość historyczną i kultywowanie tradycji MWSH-P. Klub Absolwenta to kolejny fragment historii Uczelni.


     Celem Klubu jest tworzenie efektywnego forum wymiany informacji i doświadczeń. Łączy nas wiedza i potrzeba obcowania z nauką oraz wspólne cele i idee.


     Absolwenci Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej czekamy na Was, na Wasze pomysły i inicjatywy! Zapraszamy do współpracy!


     18 września 2004r. odbyło się pierwsze walne zebranie Klubu Absolwentów Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, na którym m.in. wybrano Zarząd Klubu w składzie: Tadeusz Górski – przewodniczący, Grażyna Lewandowska i Zdzisław Kryściak – wiceprzewodniczący, Marianna Malka – sekretarz, Bogumiła Wróbel – skarbnik, Małgorzata Janicka, Katarzyna Różańska i Marek Sierakowski – członkowie. W planach zarządu jest m.in. organizowanie spotkań naukowych, promocja absolwentów w kręgach pracodawców, wspieranie inicjatyw oraz gromadzenie i publikowanie informacji o losach i sukcesach absolwentów.


     W spotkaniu zorganizowanym w sali konferencyjnej Ośrodka Akademickiego przy ul. Warszawskiej poza grupą absolwentów uczestniczyli: rektor - prof. dr hab. Wiesław Balcerak, prorektor - dr Marek Żukowski i prodziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu – dr Władysław Janowski. Rektor W. Balcerak zapewnił członków Klubu o życzliwości i pomocy władz Uczelni przy realizacji zamierzeń, wspieraniu inicjatyw dotyczących rozwoju naukowego i zawodowego, ułatwianiu kontaktów poprzez uczelnianą stronę internetową oraz organizowania spotkań w pomieszczeniach Uczelni.