Get Adobe Flash player


 • Budowanie więzi w środowisku Absolwentów MWSH-P.
 • Wspieranie inicjatyw Absolwentów.
 • Tworzenie nowych perspektyw naukowych, zawodowych i pozazawodowych.
 • Budowa internetowej platformy komunikacji dla Absolwentów w kraju i za granicą.
 • Organizowanie spotkań naukowych.
 • Zawodowa aktywizacja i promocja Absolwentów.
 • Upowszechnianie oferty dokształcania i doskonalenia kwalifikacji.
 • Promocja Absolwentów w kręgach pracodawców.
 • Tworzenie możliwości kontaktów biznesowych wśród Członków Klubu.
 • Lobbing na rzecz Uczelni i Absolwentów.
 • Gromadzenie i publikowanie informacji o losach i sukcesach Absolwentów.