Get Adobe Flash player

Inauguracja 2010/2011
Inauguracja 2010/2011
25.03.2009r. Międzynarodowa Konferencja naukowa

"Rodzina jako nośnik tradycji narodowych, religijnych i patriotycznych."


21.06.2008r. Konferencja naukowa:

Działalność ks. Biskupa Alojzego Orszulika na tle przemian ustrojowych w Polsce 

lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.Inauguracja 2006/2007Konferencja "Piękno Mazowsza i innych regionów europejskich

w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza" 2004r.Konferencja naukowa "Rola i zadania samorządu terytorialnego 

w rozwoju gospodarki turystycznej" 2003r.Konferencja naukowa "Historiografia polska u progu XXI wieku" 2001r.Konferencja Internowanych Regionu Łódzkiego 2001r.Konferencja "Nowe technologie Komunikowania a współczesność" 2000r.Konferencja naukowa "Rodzina polska na progu XXI wieku" 1997r.Międzynarodowa Konferencja "Miejsce Wyższego Szkolnictwa Niepaństwowego" 1996r.Sesja polsko-bułgarska 1996r.Sesja polsko-rumuńska 1995r.