Get Adobe Flash playerBiblioteka MWSH-P planuje:

Kresy w fotografii – wystawa zbiorów Andrzeja Chmielewskiego
(pracownika Muzeum w Łowiczu).
Wystawy 2012 r.

Wystawa prac malarskich Anny Szcześniak.


     W ramach Tygodnia Bibliotek w czytelni Biblioteki Głównej Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, 9 maja 2012 r., otwarto wystawę malarstwa Anny Szcześniak zatytułowaną: Przyroda zaczarowana w malarstwie.


     Na otwarcie przybyli przedstawiciele władz miasta, lokalnych mediów, studenci i pracownicy
MWSH-P.
 ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ      Z malarstwem Pani Anna związana jest już siódmy rok. Swoje umiejętności doskonaliła na kursie zorganizowanym ze środków Unii Europejskiej. Malarstwo stało się jej życiową pasją, w której się realizuje. Malując artystka wycisza się i uspokaja. Inspiracje czerpie z otoczenia, z natury oraz z własnej wyobraźni.


     Autorka prac współpracuje z wieloma instytucjami kultury w swoim regionie. Bierze udział w licznych imprezach masowych, warsztatach, wernisażach i wystawach, podczas których prezentuje swoje prace.

    
     Prezentowane prace zachwycały bogatą kolorystyką i tematyką nawiązującą do regionu łowickiego, podkreślając jego piękno. Tematem prezentowanych prac są kwiaty, pejzaże i dawne chaty.


     Wystawę można oglądać od 9 maja do końca czerwca 2012 r.

 Wystawy 2011 r. 

Między latem a jesienią – wystawa malarstwa Elżbiety Lewandowskiej.


     Ekspozycja zawierała 27 prac malowanych techniką olejną. Wyraźnie można odczytać różne okresy w twórczości autorki: spokojne dziewanny, tańczące malwy, dojrzałe astry czy też nostalgiczny w fioletowych barwach tryptyk kwiatów letnich i jesiennych.


     Wystawa cieszyła się wielką popularnością wśród studentów i pracowników MWSH-P jak również gości z poza Uczelni.


     Wernisaż odbył się w budynku dydaktycznym podczas inauguracji roku akademickiego, a od 2 października do końca listopada 2011 r. wystawę można było oglądać w czytelni Biblioteki MWSH-P.


     Organizatorami wystawy była Biblioteka Główna MWSH-P oraz autorka prezentowanych prac Elżbieta Lewandowska, pracownik dydaktyczny Wydziału Pedagogicznego MWSH-P.

Wystawa małych form edytorskich „Cieszmy się życiem”.

     Na wystawie zaprezentowano prace literackie i fotograficzne poświęcone dzieciom, miłości oraz opisujące przyrodę regionu łowickiego, bolimowskiego, ciechocińskiego, Warmii i Mazur. 


     Ekspozycja została zorganizowana przez Bibliotekę MWSH-P przy współudziale autorów: Elżbiety Walichnowskiej oraz Feliksa Walichnowskiego, – socjologa, nauczyciela akademickiego. 


     Wystawę można było oglądać od 16 do 31 maja 2011 r.


Ekspozycja Stare księgi w naszej bibliotece.


     Prezentowane zbiory z XVIII i XIX wieku wzbudziły zainteresowanie licealistów odwiedzających bibliotekę. Wystawione księgi będące w zbiorach Biblioteki MWSH-P dostępne są jedynie za zgodą dyrektor biblioteki lub przy okazji organizacji wystaw.


     Celem wystawy jest przybliżenie tego zbioru studentom naszej uczelni, młodzieży ponadgimnazjalnej z terenu powiatu łowickiego a także studentom innych uczelni coraz częściej odwiedzającym naszą bibliotekę.


     Ekspozycja zorganizowana została przez Bibliotekę Główną MWSH-P i dostępna była od drugiej połowy listopada 2010 r. Można ją było oglądać do końca maja 2011 roku. Wystawy 2010 r. 


„Biblioteka – Słowa, Dźwięki, Obrazy”.

    
Z okazji Światowego Dnia Książki przypadającego 23 kwietnia i Tygodnia Bibliotek obchodzonego w dniach 8 -15 maja, w czytelni Biblioteki MWSH-P od 23 kwietnia można było oglądać wystawę obrazującą całokształt działalności biblioteki. Obejmowała ona zbiory książek z różnych dziedzin wiedzy, szeroką gamę czasopism, zbiory multimedialne, informacje dotyczące działalności biblioteki – wystawy, spotkania, wykłady, promocje książek, wolontariat, lekcje biblioteczne, zajęcia w bibliotece.


     Hasło tej wystawy i tegorocznego Tygodnia Bibliotek przypomina o dużym znaczeniu czytelnictwa, informuje o gromadzeniu treści na różnych nośnikach, podkreśla rolę Internetu

i ukazuje różnorodną działalność biblioteki.


Wystawa malarstwa Elżbiety Lewandowskiej.


     Na wystawie zaprezentowano 28 obrazów, o różnorodnej tematyce, malowanych farbami olejnymi. W twórczości artystki widać było żal, smutek, tęsknotę. A wszystko to bardzo głęboko przemawiało do wnętrza oglądających.


     Autorka obrazów jest pracownikiem dydaktycznym Wydziału Pedagogicznego MWSH-P. Swoje pasje realizuje m. in. poprzez malowanie obrazów i pisanie wierszy.


     Ekspozycja była poświęcona pamięci ks. Zbigniewa Skiełczyńskiego, wieloletniego wykładowcy Mazowieckiej, publicysty i honorowego obywatela Łowicza.


     Obrazy można było oglądać od 17 do 29 marca 2010 r.


Wystawa fotografii „Barwy przyrody w obiektywie”.


     W czytelni Biblioteki MWSH-P w Łowiczu w lutym i marcu 2010 r. można było oglądać wystawę fotografii zatytułowaną „Barwy przyrody w obiektywie”.


     Autorami zdjęć byli Feliks Walichnowski – socjolog, nauczyciel akademicki, były redaktor naczelny pisma Panorama Północy – oraz jego żona Elżbieta Walichnowska.


     Wystawę stanowiły cztery fotoksiążki – wszystkie poświęcone przyrodzie, ukazujące wyraźnie pasję zamiłowania do przyrody, górskich wędrówek. Zdjęcia wprowadzają w nastrój zadumy i tęsknoty za młodością.


Ekspozycja książek „Fryderyk Chopin w naszych zbiorach”.     W ramach obchodów Roku Chopinowskiego od początku stycznia do 15 marca 2010 r. można było oglądać ekspozycję poświęconą wielkiemu kompozytorowi zorganizowaną przez Bibliotekę MWSH-P w Łowiczu.


     Na wystawie zaprezentowano informacje i publikacje dotyczące życia i twórczości Fryderyka Chopina, między innymi Listy Fryderyka Chopina wydane w 1937 r.

 Wystawy 2009 r. 

„Wielki Pasterz” - pozostał w pamięci na zawsze.


     Dla uczczenia X rocznicy wizyty papieża Jana Pawła II w Łowiczu, w czytelni Biblioteki MWSH-P zorganizowano ekspozycję publikacji.


     Prezentowane pozycje przedstawiały kalendarium życia Jana Pawła II, biografię, drogę do Watykanu, pierwsze dni pontyfikatu, a także relacje z pielgrzymek papieża do Polski. Przywołują radosne wspomnienia, ale też te smutne dotyczące zamachu na Jego życie.


     Wśród eksponowanych zbiorów było wystawione wiele pozycji będących wspomnieniem wizyty Ojca Świętego w Łowiczu.


     Wystawa była czynna w miesiącu czerwcu 2009 roku.


Człowiek wobec wyzwań XXI wieku.


     Wystawa zorganizowana z okazji Tygodnia Bibliotek w czytelni Biblioteki Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej.


     Tematyka wystawy poruszała problemy, z jakimi spotyka się ludzkość XXI wieku.

W eksponowanych publikacjach można było znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące między innymi ubóstwa, samotności, starości, podziału ról w rodzinie, problemów edukacji, pozytywnego i negatywnego oddziaływania mediów na dzieci i młodzież, a także szybko zmieniającej się rzeczywistości w świecie życia ekonomicznego i politycznego.


     Wystawa zorganizowana była przez Bibliotekę Główną Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej.


     Ekspozycję można było oglądać od początku kwietnia do końca maja 2009 roku.


Ekspozycja książek zorganizowana z okazji Roku Juliusza Słowackiego.


     Prezentowane publikacje pochodziły ze zbiorów Biblioteki MWSH-P. Przedstawiały życie i twórczość Juliusza Słowackiego.


     Wystawę zorganizowała Biblioteka Główna Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu.


     Prezentację zbiorów można było oglądać od początku lutego do końca marca 2009 r.
 Wystawy 2008 r. 

Wystawa „Księgi z XVIII, XIX i początków XX wieku w zbiorach

Biblioteki Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej”.


     Wśród prezentowanych woluminów mogli znaleźć coś dla siebie historycy, językoznawcy i literaturoznawcy, a także pedagodzy, np. Gustawa Dolińskiego Jak u nas chowano dzieci. Zarys dziejów pedagogii polskiej z 1899 r. Ponadto wśród prezentowanych pozycji znajdowały się między innymi: Piotra Chmielowskiego Historya Literatury Polskiej, z przedmową Bronisława Chlebowskiego (wyd. z 1900 r.); Krótkie wyobrażenie dziejów Królestwa Polskiego Jerzego Samuela Bandkie (wyd. z 1810 r.); Mistrza Wincentego Kronika Polska w opracowaniu Augusta Bielowskiego (Lwów 1872 r.).


     Wystawa zorganizowana przez Bibliotekę Główną MWSH-P.


     Ekspozycję można było oglądać od 29 września 2008 do końca roku.


Wystawa poświęcona Cyprianowi Kamilowi Norwidowi, dla uczczenia 125 rocznicy śmierci poety.

 
    Zaprezentowano dostępne w bibliotece dzieła Norwida oraz publikacje poświęcone twórczości i biografii wieszcza.


     Organizatorem ekspozycji była Biblioteka Główna Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej.


     Wystawę można było oglądać od 20 maja do 15 czerwca 2008 roku.
Wystawa z okazji Dnia Książki oraz Tygodnia Bibliotek (8 – 15 maja).


     Ekspozycja prezentowała publikacje wydane przez Mazowiecką Wyższą Szkołę Humanistyczno-Pedagogiczną w Łowiczu (ponad 90 pozycji), pracowników naukowych i absolwentów uczelni.


     Wystawa zorganizowana była przez Bibliotekę Główną Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej.


     Ekspozycję można było oglądać od początku kwietnia do 19 maja 2008 roku.


Wystawa dotycząca Roku Herberta, poświęcona poecie.


     Zwiedzający mogli zapoznać się z dostępnymi w bibliotece dziełami Herberta oraz dziełami innych autorów przybliżających osobę poety. Zbigniew Herbert był autorem utworów dramatycznych i słuchowisk, pisarzem o wielkim dorobku, wyjątkowym autorytecie artystycznym i moralnym, laureatem wielu polskich i zagranicznych nagród literackich. Rok 2008 został ogłoszony Rokiem Herberta w 10 rocznicę śmierci poety. Uroczysta inauguracja Roku Herberta ogłoszona została 18 lutego 2008 r.


     Organizatorem wystawy była Biblioteka Główna Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej.


     Wystawę można było oglądać od 15 stycznia do końca lutego 2008 roku.


 Wystawy 2007 r. 

Wystawa z okazji zakończenia Roku Stanisława Wyspiańskiego.


     Ekspozycja poświęcona była twórczości i twórcy, znakomitego dramaturga i poety. Przedstawiała utwory poety oraz inne pozycje dotyczące jego życia i twórczości. Rok 2007 -Rokiem Wyspiańskiego ogłoszony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w setną rocznicę śmierci Wyspiańskiego. (28 listopada 1907 r.)


     Wystawa zorganizowana przez Bibliotekę Główną Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej.


     Ekspozycję można było oglądać od 10 listopada do końca grudnia 2007 roku.

Wystawa prac dr. Feliksa Walichnowskiego wydanych w latach
1997 – 2007, 
pt: „Dorobek 10 lat – dary dla Biblioteki Narodowej”.


     Wystawa liczyła ponad 30 książek, głównie z zakresu socjologii, socjotechniki mediów, politologii i powojennej historii ziem północnych Polski. W wystawie zaprezentowano także tomiki wierszy autora, bajki i humoreski.


     Organizatorami ekspozycji byli: Biblioteka Główna Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej i dr Feliks Walichnowski, socjolog, publicysta i poeta.


     Wystawa była dostępna w miesiącu październiku 2007 roku.


Ekspozycja książek zorganizowana z okazji Światowego Dnia Książki
(23 kwietnia) zatytułowana „Książka dawniej i dziś”.


     Wśród prezentowanych pozycji ze zbiorów własnych biblioteki obejrzeć można było między innymi: Piotra Chmielowskiego Historya Literatury Polskiej (wyd. w 1900 r.); Gustawa Dolińskiego Jak u nas chowano dzieci? Zarys dziejów pedagogii polskiej (wyd.

w 1899 r.).


     Wystawa zorganizowana była przez Bibliotekę Główną Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej.


     Ekspozycję można było oglądać od początku kwietnia do końca maja 2007 roku.


Wystawa dotycząca pisma Panorama Północy.


     Prezentowane materiały pochodziły ze zbiorów dr. Feliksa Walichnowskiego. Pierwszy numer Panoramy Północy ukazał się w 1957 roku. Pismo zaistniało w czasie przemian w naszym kraju zapoczątkowanych w 1956 roku, kiedy to można było tworzyć instytucje wzorowane na mechanizmach wolnego rynku. Magazyn szybko zdobył czytelników i uzyskał rankingi ogólnopolskie. Pierwszym redaktorem był Henryk Święcicki. Współorganizator tej wystawy, dr Feliks Walichnowski był redaktorem tego pisma około 10 lat.


     Organizatorami wystawy byli: Biblioteka Główna Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej i dr Feliks Walichnowski, socjolog, nauczyciel akademicki

i publicysta.


     Wystawę można było oglądać od początku lutego do 15 marca 2007 roku.