Get Adobe Flash player


WYKAZ BIEŻĄCYCH WYDAWNICTW CIĄGŁYCH DOSTĘPNYCH W CZYTELNI BIBLIOTEKI MAZOWIECKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-PEDAGOGICZNEJ W ŁOWICZU


1. ABC Inwestycji Hotelowych

2. Acta Elbingensia. Rocznik Naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej

3. Acta Neophilologica

4. Acta Poloniae Historia

5. Acta Polono – Ruthenica

6. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum

7. Acta Universitatis Lodziensis

8. Akademicki Przegląd Sportowy

9. Alkoholizm i Narkomania

10. Austria – Polska

11. Bank. Miesięcznik Finansowy

12. Barok

13. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

14. Bibliografia Zawartości Czasopism z Indeksem

15. Biblioteka w Szkole

16. Bibliotekarz

17. BIFRON

18. Biuletyn Bankowy

19. Biuletyn Naukowy UWM

20. Biznes Trendy

21. Bunt Młodych Duchem

22. Business Media. Miesięcznik Komunikacji Marketingowej

23. Business Week

24. Businessman.pl. Magazyn

25. C 40. Magazyn Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

26. Chemia w Szkole

27. Compliance. Standardy i Audyty Bankowe

28. Conversatoria Linguistica (Międzynarodowy rocznik naukowy)

29. Czasy Nowożytne

30. Częstochowski Biuletyn Oświatowy

31. Do źródeł. Studencki Rocznik Humanistyczny

32. Doktrina. Studia społeczno-polityczne

33. DO-SO-MO

34. Dydaktyka Literatury

35. Dzieje Najnowsze

36. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

37. Dziennik. Gazeta Prawna. Prawo. Biznes. Polityka

38. Dziennik. Polska. Europa. Świat

39. Echa Przeszłości

40. Education World

41. Edukacja elementarna w teorii i praktyce

42. Edukacja Medialna

43. Edukacja Ustawiczna Dorosłych

44. Edukacja Zdrowotna

45. Edukacja: Studia. Badania. Innowacje

46. Euro Ekspert

47. Euroregiony

48. Firma i Rynek.. Zeszyt Naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu

49. Folia Toru Niensia

50. Forum Akademickie

51. Forum Książki

52. Forum Oświatowe

53. Forum Polonijne

54. Fundusze Strukturalne UE

55. Gazeta Podatkowa

56. Gazeta SGH. Miesięcznik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

57. Geografia w Szkole

58. Głos Pedagogiczny

59. Gospodarka. Rynek. Edukacja

60. Handel. Wspomagamy Twój Biznes

61. Handlowiec

62. Hospitality

63. Hotelarstwo

64. Hotelarz

65. Innowacje w Edukacji Akademickiej

66. Język Polski

67. Językoznawstwo

68. Kalejdoskop Akademicki

69. Kariera. Branża: Finanse, Bankowość i IT

70. KLEMATIS. Kwartalnik Literacki

71. Koguty Zduńskie

72. Kultura i Biznes

73. Kultura i Edukacja

74. Kutnowskie Zeszyty Regionalne

75. Kwartalnik Historyczny

76. Kwartalnik Pedagogiczny

77. Literatura na Świecie

78. Literacje

79. Magazyn Obywatel

80. Magazyn Oświatowy WODN

81. Magazyn Studencki Dlaczego

82. Małżeństwo i Rodzina

83. Marketing w Praktyce

84. Masovia Mater

85. Mazowieckie Studia Humanistyczne

86. Media & Marketing

87. Menedżer

88. Miejsca Święte

89. Międzynarodowy Przegląd Polityczny

90. Monar na Bajzlu

91. Monitor Unii Europejskiej

92. Monitor Polski. Dziennik Urzędowy RP

93. Monitor Ubezpieczeniowy

94. Mówią Wieki

95. Myśl Ekonomiczna i Prawna

96. Nasz Dziennik

97. Nasza Polska

98. Nauczyciel i Szkoła

99. Nauka i Szkolnictwo Wyższe

100. Nauka Polska

101. Newsweek

102. Niebieska Linia

103. Notatnik Multimedialny

104. Nowa Edukacja Zawodowa

105. Nowe Kontrasty

106. Nowe Książki

107. Nowe Problemy Turystyki

108. Nowy Łowiczanin

109. Obyczaje

110. Ogród. Kwartalnik Humanistyczny

111. Onomastica

112. Organizacja i Kierowanie

113. Oświata i Wychowanie

114. Paedagogica

115. Pamiętnik Literacki

116. Pampaedia. Leszczyńskie Studia Humanistyczne

117. Parerga

118. Pedagogika Pracy

119. Pedagogika Społeczna

120. Perspektywy: Młodzieżowy miesięcznik edukacyjny

121. Piotrkowskie Studia Pedagogiczne

122. Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne

123. Polityka Społeczna

124. Polonistyka

125. Polski Słownik Biograficzny

126. Pomosty. W kręgu Nauki i Biznesu Kwartal. Wyż. Szk. Finansów i Zarządz. w Białymstoku.

127. Poradnik Bibliotekarza.

128. Poradnik Handlowca

129. Poradnik Językowy

130. Poznaj Swój Kraj

131. Praca Socjalna

132. Prace Filologiczne

133. Prace Językoznawcze

134. Prawo Bankowe

135. Prawo Europejskie w praktyce

136. Prawo i Podatki Unii Europejskiej w praktyce

137. Pro Memoria.

138. Problemy Narkomanii

139. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

140. Problemy Polityki Społecznej

141. Profilaktyka

142. Przegląd Badań

143. Przegląd Biblioteczny

144. Przegląd Edukacyjny

145. Przegląd Historyczno-Oświatowy

146. Przegląd Historyczno-Wojskowy.

147. Przegląd Humanistyczny.

148. Przegląd Psychologiczny.

149. Przegląd Więziennictwa Polskiego.

150. Przewodnik Bibliograficzny z Indeksem.

151. Przyjaciel

152. Psychologia Zdrowia.

153. Raport z Rynku Hotelarskiego w Polsce.

154. Regiony.

155. Regiony Polski.

156. Remedium.

157. Rocznik Biblioteczny.

158. Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie.

159. Rocznik Łódzki.

160. Rocznik Naukowy Wydz. Zarządz. w Ciechanowie Wyższej Szkoły Menedżerskiej

       w Warszawie.

161. Rocznik Neophilologica Podlasiensia.

162. Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej.

163. Rocznik Slawistyczny.

164. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM.

165. Roczniki Filozoficzne.

166. Roczniki Historyczne.

167. Roczniki Humanistyczne.

168. Roczniki Łowickie.

169. Rozprawy Slawistyczne.

170. Rozprawy z Dziejów Oświaty.

171. Ruch Pedagogiczny.

172. Rynek Kapitałowy.

173. Rynek Pracy.

174. Rzeczpospolita.

175. Saeculum Christianum.

176. Samorząd Europejski.

177. Serwis Informacyjny Narkomania.

178. Slavia Occidentalis.

179. Socjolingwistyka.

180. Sprawy Wschodnie.

181. Studenckie Badania Rzeczywistości.

182. Studenckie Zeszyty Naukowe.

183. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą

184. Studia Informatica.

185. Studia Loviciensia.

186. Studia Medioznawcze.

187. Studia Międzynarodowe.

188. Studia Prawnoustrojowe UWM w Olsztynie.

189. Studia Socjologiczne.

190. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej.

191. Szkice Podlaskie.

192. Szkoła Specjalna.

193. Świat i Polityka.

194. Świat Nauki.

195. Świat Problemów.

196. Świętokrzyski Kwartalnik Literacki.

197. Technical Sciences.

198. Teksty Drugie.

199. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia.

200. Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja.

201. Twórczość.

202. Unia Europejska. Serwis informacyjny.

203. Wędrownik. Kwartalnik Krajoznawczy RPK PTTK w Łodzi.

204. Wiadomości Historyczne.

205. Wiadomości Turystyczne.

206. Wojsko w Społeczeństwie.

207. Wprost.

208. Wspólnotowość i Postawa Uniwersalna.

209. Współczesne Problemy Zarządzania. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej
       i Zarządzania w Warszawie.

210. Wszystko dla Szkoły.

211. Wychowanie na co dzień

212. Wychowanie w Przedszkolu

213. Zagadnienia Informacji Naukowej

214. Zagadnienia Rodzajów Literackich

215. Zbliżenia Polska-Niemcy

216. Zeszyt Naukowy WSEiA w Kielcach

217. Zeszyt Studencki WSEiA w Kielcach

218. Zeszyty Dziennikarskie

219. Zeszyty Naukowe Beskidzkiej Wyższej Szkoły Turystyki w Żywcu.

220. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.

221. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku.

222. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie.

223. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria Administracja i Zarządzanie.

224. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

225. Życie Szkoły