Get Adobe Flash player2012 r.Uczestnicy rajdu „Odjazdowy Bibliotekarz” w Bibliotece MWSH-P.

    

     Biblioteka Główna Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu 12 maja 2012 r. włączyła się jako uczestnik do akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”, przyjmując w swoich progach „rajdowiczów”. Podczas spotkania w czytelni, Dyrektor biblioteki, Grażyna Lewandowska opowiedziała o działalności placówki, rodzaju gromadzonych zbiorów – zarówno książek, jak też czasopism, przedstawiła bogatą ofertę biblioteki. Na miłośników książek czekały „uwolnione” przez bibliotekarzy publikacje, a także wydawane przez MWSH-P w Łowiczu czasopismo „Masovia Mater”. Na zakończenie wizyty, uczestnicy rajdu obejrzeli wystawę prac malarskich Anny Szcześniak, eksponowaną w czytelni.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ 

Wernisaż prac malarskich Anny Szcześniak.


     W czytelni Biblioteki Głównej Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu 9 maja 2012 r. otwarto wystawę malarstwa Anny Szcześniak zatytułowaną „Przyroda zaczarowana w malarstwie”.


     Uroczystość otwarcia zgromadziła przedstawicieli władz miasta, lokalnych mediów, studentów i pracowników MWSH-P.


     Prezentowane prace zachwycały bogatą kolorystyką i tematyką nawiązującą do regionu łowickiego, podkreślając jego piękno. Tematem prezentowanych prac były kwiaty, pejzaże i dawne chaty.


 ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ 2011 r.


Promocja książki Odradzana wśród zagrożeń 1914-1921 

i wieczór pieśni wojskowej.     W dniu 9 listopada 2011 r. w Czytelni Biblioteki MWSH-P pod hasłem Spotkanie z historią zorganizowany został wieczór poświęcony narodzinom II Rzeczypospolitej.


     Spotkanie swoją obecnością zaszczycili JE ks. bp. Alojzy Orszulik, Rektor MWSH-P prof. Wiesław Balcerak, dziekan Wydziału Pedagogicznego prof. Henryk Bednarski oraz prodziekan dr Zbigniew Sitkowski, Dziekan Wydziału Humanistycznego dr Jerzy Kaźmirski, nauczyciele akademiccy i pracownicy MWSH-P, a także goście zaproszeni z poza uczelni.


     W pierwszej części spotkania dokonano prezentacji najnowszej publikacji wydanej przez MWSH-P poświęconej trudnej drodze do odzyskania niepodległości Polski po 123 latach niewoli – „Odradzana wśród zagrożeń 1914-1921”, której autorem jest rektor, prof. dr hab. Wiesław Balcerak.


     Wprowadzenie autora rozpoczęło dyskusję na temat treści książki, jej wartości merytorycznych i patriotycznych. Podkreślano dorobek II Rzeczypospolitej w zakresie wychowania dzieci i młodzieży polskiej i kształtowania patriotyzmu.


     W drugiej części wysłuchano koncertu pieśni wojskowych i patriotycznych w wykonaniu Stanisława Kliczkowskiego, absolwenta Akademii Muzycznej w Poznaniu przy akompaniamencie Janusza Nizika, absolwenta Akademii Warszawskiej.


     Organizatorem spotkania była Biblioteka Główna MWSH-P.

Wieczór autorski z Elżbietą Lewandowską, malarką i poetką.


     W Czytelni Biblioteki MWSH-P w dniu 12 października 2011 r. miało miejsce spotkanie z autorką prac malarskich przedstawionych na wystawie Między latem a jesienią. Autorka zaprezentowała również swoje wiersze.


     W spotkaniu wzięli udział studenci Wydziału Pedagogicznego, Humanistycznego i Zarządzania i Marketingu naszej Uczelni, pracownicy i zaproszeni goście m.in. Elżbieta Szachogłuchowicz (Urząd Miejski w Łowiczu), Małgorzata Buczyńska – psycholog, Agnieszka Rudnicka – instruktor terapii zajęciowej oraz nauczyciele z łowickich szkół.


     Po wysłuchaniu wierszy, toczyły się rozważania o kulturze, jej odbiorze przez ludzi zdrowych i niepełnosprawnych intelektualnie a także nad problemami osób niepełnosprawnych na terenie powiatu łowickiego oraz ich terapii m. in. art-terapii.


Wernisaż prac malarskich Elżbiety Lewandowskiej.


     Podczas inauguracji roku akademickiego w dniu 1 października 2011 r. miało miejsce otwarcie ekspozycji prac malarskich Elżbiety Lewandowskiej, pracownika dydaktycznego Wydziału Pedagogicznego MWSH-P. Wystawa zatytułowana Między latem a jesienią zgromadziła 27 obrazów olejnych przedstawiających kwitnące kwiaty: malwy, astry, mieczyki, dziewanny i inne kwiaty ogrodowe.


     Przygotowanie otwarcia – Biblioteka Główna Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej oraz autorka obrazów, Elżbieta Lewandowska. ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ 

Goście z Zespołu Placówek Oświatowych w Nieborowie.


     W czerwcu 2011 r. podczas wizyty w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Nieborowie uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez mgr Grażynę Lewandowską, dyrektor Biblioteki MWSH-P i mgr Barbarę Kozę. Podczas zajęć przeprowadzonych w Bibliotece Uczelni uczniowie poznali zasady funkcjonowania biblioteki akademickiej, zapoznali się z księgozbiorem i gromadzonymi w niej czasopismami, a także działem informacyjnym biblioteki. Następnie goście obejrzeli stare mapy oraz księgi, a w nich barwne iluminacje i ozdobne inicjały, które stały się tematem wykładu dyrektor Lewandowskiej i inspiracją do samodzielnego wykonania inicjałów własnych imion i nazwisk.


     Zajęcia zakończyły się zorganizowaniem wystawy wykonanych prac.2010 r.

Maturzyści na zajęciach w Bibliotece MWSH-P.


     W ramach przygotowania młodzieży do samodzielnego korzystania z innych bibliotek w tym biblioteki naukowej, młodzież maturalna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego z Łowicza 25 listopada b.r. uczestniczyła w zajęciach w Bibliotece Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu. Spotkanie odbyło się z inicjatywy nauczyciela – bibliotekarza biblioteki szkolnej – Anny Słomskiej.
 ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ      W trakcie zajęć Dyrektor Biblioteki MWSH-P Grażyna Lewandowska zapoznała młodzież z zasadami funkcjonowania biblioteki naukowej, strukturą księgozbioru, warsztatem informacyjnym, zbiorami bibliografii naukowej. Goście dowiedzieli się o sposobach poszukiwania źródeł potrzebnych do przygotowania prezentacji maturalnych i zasadach korzystania z różnych katalogów oraz z bogatą ofertą czasopism naukowych.


     Zainteresowanie uczniów wzbudziła też ekspozycja starych książek z XVIII i XIX wieku, będących w zbiorach Biblioteki MWSH-P, zatytułowana Stare księgi w naszej Bibliotece


     Ciekawostką dla młodzieży była pieczęć majestatyczna Władysława Jagiełły wyeksponowana w gablocie, której historię przybliżyła mgr Barbara Koza. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali informacji dotyczących pieczęci.


Harcerze odwiedzali Bibliotekę MWSH-P w Łowiczu.


     W sobotę 9 października, w ramach V Harcerskich Zawodów „Poznajmy Swoje Miasto”, około 70 harcerzy z Łowicza i okolic w wieku od 10 do 16 lat gościło w bibliotece.


     Jedno z zadań umieszczone w Bibliotece MWSH-P w Łowiczu polegało na odszukaniu książki i zdobyciu informacji na temat najstarszej znanej pieczęci Łowicza.


     Celem zawodów było odkrywanie historii swojego miasta oraz pokazanie młodzieży miejsc, w których nie mają okazji bywać na co dzień między innymi biblioteki uczelni wyższej.


     Harcerze oprócz zadania, które mieli do wykonania, zwiedzili bibliotekę i zostali zaproszeni do korzystania ze zbiorów biblioteki.


Spotkania w Bibliotece w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek.


     W miesiącu maju w czytelni miały miejsce trzy spotkania zorganizowane przez Bibliotekę. Uczestniczyli w nich studenci Wydziału Zarządzania i Marketingu, Wydziału Pedagogicznego oraz młodzież z Zespołu Placówek Oświatowych w Nieborowie.


     Podczas spotkania młodzież zapoznała się z przesłaniem tegorocznego Tygodnia Bibliotek, które przypomina o dużym znaczeniu czytelnictwa, informuje o gromadzeniu treści na różnych nośnikach, podkreśla rolę Internetu i ukazuje różnorodną działalność biblioteki.


     Młodzież studencka zapoznała się z zasadami tworzenia bibliografii i przypisów oraz sporządzała bibliografię do zadanych przez wykładowców tematów. Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Nieborowie wyszukiwali materiały w czasopismach pomocne w organizacji przedstawień, inscenizacji, czy tworzeniu do nich dekoracji.


Jubileusz Masovii Mater i Biblioteki MWSH-P.


     W Bibliotece Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej 17 marca 2010 r. odbyła się uroczystość jubileuszowa. Piętnaste urodziny obchodziły Masovia Mater

i Biblioteka MWSH-P.


     Pierwszy numer Masovii Mater ukazał się 17 marca 1995 r., a na piętnastolecie gazety ukazał się nr 287. Otwarcie Biblioteki MWSH-P nastąpiło 1 kwietnia 1995 r.
 ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ 
     Uroczystości jubileuszowej towarzyszył wernisaż prac malarskich Elżbiety Lewandowskiej, która jest pracownikiem dydaktycznym naszej Uczelni.


     Wśród zaproszonych gości byli m.in. b. redaktor naczelny MM Witold Jaworski oraz pierwsza dyrektor Biblioteki Alina Owczarek-Cichowska.2009 r.

Wykład profesora Stanisława Walkiewicza – Kapitał ludzki i społeczny jako przedmiot badań pedagogicznych.


     Z inicjatywy dziekana Wydziału Zarządzania i Marketingu prof. dr hab. Jerzego Hołubca dnia 25 listopada 2009 roku w czytelni Biblioteki MWSH-P odbył się wykład prof. dr hab. Stanisława Walkiewicza, zatytułowany: „Kapitał ludzki i społeczny jako przedmiot badań pedagogicznych”.


     Myślą przewodnią wykładu było sprecyzowanie pojęcia „kapitału ludzkiego” oraz wskazanie, jak twórczo rozwiązywać problemy w procesie edukacyjnym uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.


     Na wykład przybyli studenci Wydziału Zarządzania i Marketingu, studenci Wydziału Pedagogicznego, młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu, wykładowcy MWSH-P.


Spotkanie otwierające wystawę pocztówek „Jan Paweł II – Wielki Pasterz”.


     W czytelni Biblioteki MWSH-P, 16 października br., miało miejsce otwarcie wystawy widokówek i kart pocztowych zorganizowanej z okazji 31. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża, X rocznicy wizyty Jana Pawła II w Łowiczu i obchodów IX Dnia Papieskiego. Prezentowane na wystawie pocztówki pochodziły ze zbiorów znanego łódzkiego filokartysty Edwarda Miziołka.


     W tematykę spotkania zaproszonych gości wprowadziła dyrektor biblioteki Grażyna Lewandowska. Jako pierwszy głos zabrał Biskup Alojzy Orszulik wprowadzając wszystkich wspomnieniami w nastrój z 16 października 1979 roku.


     W kolejnej części uroczystości właściciel prezentowanych zbiorów Edward Miziołek wraz z Andrzejem Chmielewskim – pracownikiem Muzeum w Łowiczu, współorganizatorem wystawy, przybliżyli historię życia i kolekcjonerstwa pana Edwarda Miziołka.

     Spotkanie poświęcone było głównie osobie Jana Pawła II, dlatego koordynator Fundacji dzieło Nowego Tysiąclecia w diecezji łowickiej, ks. Wiesław Frelek przypomniał o powołaniu w 2001 r. Fundacji, która działa na rzecz młodzieży z małych miast i wsi.


     Na tę uroczystość przybyli dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, osoby z łowickiego świata nauki i kultury.


Promocja książki Maryna Mniszech Carowa


     W październiku br. miała miejsce promocja książki wydanej w 2009 r. przez Mazowiecką Wyższą Szkołę Humanistyczno-Pedagogiczną w Łowiczu, napisanej przez autora o pseudonimie „Kresowiec”, zatytułowanej Maryna Mniszech Carowa.


     W spotkaniu uczestniczyli studenci i pracownicy MWSH-P. Treść książki wzbudziła duże zainteresowanie i dyskusje dotyczące historii Polski opisywanego okresu.
Młodzież z Nieborowa z wizytą w Bibliotece MWSH-P.


     W czytelni miało miejsce spotkanie pracowników biblioteki z uczniami Zespołu Placówek Oświatowych w Nieborowie.


     Podczas spotkania młodzież poznała zasady funkcjonowania biblioteki akademickiej, strukturę księgozbioru, regulamin oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym biblioteki. Uczniowie zapoznali się z czasopismami naukowymi, obejrzeli ekspozycję Człowiek wobec wyzwań XXI wieku. Duże zainteresowanie uczniów wzbudziła też ekspozycja dawnych książek z XVIII i XIX wieku będących w zbiorach Biblioteki MWSH-P.


     Ciekawostką dla zwiedzających była pieczęć majestatyczna Władysława Jagiełły wyeksponowana w gablocie. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali informacji dotyczących pieczęci.


     Spotkanie odbyło się w dniu 21 maja 2009 roku.


Dyplom i co dalej? – spotkanie studentów Mazowieckiej, absolwentów tej Uczelni, oraz przedstawicieli Biura Karier w Czytelni Biblioteki MWSH-P.


     Zaproszeni na spotkanie przedstawiciele absolwentów przybliżyli studentom ścieżki swoich karier zawodowych. Zgodnie podkreślali, że kształcenie nie kończy się wraz z otrzymaniem dyplomu, a studia są początkiem kontynuowania dalszej nauki i poszerzania zdobytej wiedzy, umiejętności i zainteresowań.


     Przewodniczący Samorządu Studenckiego zachęcał studentów do aktywnej działalności w kołach naukowych, kołach zainteresowań i w Samorządzie Studenckim.


     Uczestniczący w spotkaniu Rektor MWSH-P prof. dr hab. Wiesław Balcerak podkreślił jak ważne jest ukończenie studiów, ale zaznaczył również, że zdobytą wiedzę należy rozwijać, a możliwości zdobywania doświadczeń są również na naszej Uczelni i należy je wykorzystywać, by w przyszłości mogły zaowocować zdobyciem wymarzonej pracy.


     Zorganizowane spotkanie to efekt współpracy Klubu Absolwentów MWSH-P i Biura Karier Zawodowych działającego w Mazowieckiej.2008 r.

Spotkanie z profesorem Europejskiego Uniwersytetu w Kijowie,

Aleksandrem Glebowiczem Oksyjukiem.


     W spotkaniu, oprócz władz i studentów obu uczelni z przedstawicielami samorządów studenckich, uczestniczył przewodniczący Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Polsko-Ukraińskiego, dziekan Wydziału Pedagogicznego MWSH-P, prof. Henryk Bednarski


     Podczas spotkania poruszono między innymi tematy dotyczące struktury organizacyjnej uczelni kijowskiej i łowickiej, a także międzynarodowej wymiany studentów. Ukraińscy studenci wyrażali zainteresowanie podjęciem studiów w Mazowieckiej, a także współpracą samorządów studenckich obu uczelni.


     Spotkanie zorganizował Rektorat oraz Biblioteka Główna Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej.


     Przed rozpoczęciem spotkania „studenci - goście”, obejrzeli wystawę ksiąg z XVIII, XIX i początków XX wieku, zorganizowaną w czytelni Biblioteki MWSH-P.


     Spotkanie odbyło się 19 listopada 2008 roku.


Spotkanie z dr. hab. Janem Łaszczykiem, profesorem i rektorem Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej na temat: Problematyka psychologiczno-pedagogiczna w pracy z uczniem zdolnym.


     Profesor Łaszczyk specjalizuje się w pedagogice twórczości. Zaznaczył, że pedagogika twórczości to działania skierowane do osób dorosłych, ukształtowanych, odpowiedzialnych za swoje czyny. Jest to twórczość w wymiarze podmiotowym. Pedagogika twórczości w odniesieniu do dzieci i młodzieży jest bardziej pedagogiką zdolności.


     Mówca podkreślił, że problematyka jednostek zdolnych w pedagogice jest młoda. Omówił spory jakie toczą się wokół tej teorii, jak również przedstawił badania dotyczące ucznia zdolnego.

Spotkanie zorganizowali: Wydział Pedagogiczny i Biblioteka Główna Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej.


     Prof. Łaszczyk gościł w naszej czytelni w dniu 12 listopada 2008 roku.


Spotkanie z andragogiem – profesorem Norbertem F. B. Gregerem
– na temat: Oświata 
dorosłych w RFN.


     Prof. Greger przedstawił genezę, rozwój i funkcjonowanie kształcenia dorosłych w Niemczech. Zapoznał słuchaczy z uwarunkowaniami politycznymi, gospodarczymi, mechanizmami finansowania, standardami jakości oraz organizatorami i treściami ofert, a także tradycjami oświaty dorosłych w RFN. Dokonał też porównania między kształceniem dorosłych w Polsce i w Niemczech. Prof. Greger scharakteryzował również istotę tej formy edukacyjnej, przedstawił jej zadania i funkcje.


     Organizatorami spotkania byli: Biblioteka Główna i Wydział Pedagogiczny Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej.


     Spotkanie odbyło się w dniu 21 maja 2008 roku.


Uroczyste wręczenie zaświadczeń o ukończeniu wolontariatu studentom,
w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek (5 – 11 maja).


     W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek odbyło się spotkanie Rady Bibliotecznej ze studentami Mazowieckiej i wręczenie zaświadczeń o ukończeniu wolontariatu studentkom III roku Wydziału Pedagogicznego: Ewie Fabjańskiej i Annie Pawłowskiej. Zaświadczenia, potwierdzające zdobyte umiejętności w pracy bibliotekarza, wręczyli: przewodniczący Rady Bibliotecznej, prof. dr hab. Tadeusz Rawski oraz dyr. Biblioteki Grażyna Lewandowska. W trakcie uroczystości studenci obejrzeli ekspozycję książek wydanych przez Mazowiecką Wyższą Szkołę Humanistyczno-Pedagogiczną


     Tegorocznym obchodom Tygodnia Bibliotek przyświecało hasło „Biblioteka miejscem spotkań”


     Spotkanie Rady Bibliotecznej ze studentami i uroczyste wręczenie zaświadczeń miało miejsce w dniu 10 maja 2008 roku.2007 r.

„Wychowanie dla pokoju”
– Spotkanie z prof. dr. hab. Marianem Dobrosielskim


     Spotkanie, w którym uczestniczyli studenci, wykładowcy i pracownicy naszej uczelni połączone było z promocją książki „Polska – Niemcy – Europa”, pióra prof. Mariana Dobrosielskiego. Inspiracją do tego spotkania było to, że prof. Marian Dobrosielski zajmował się szeroko rozumianą problematyką pokoju i wychowania dla pokoju, które w ostatnich latach zostało nieco zapomniane.


     W swoim wystąpieniu mówił, iż marzenia o życiu w pokoju występują od zarania ludzkości. Różni uczeni i mężowie stanu dążyli do odnalezienia metod i środków do osiągnięcia trwałego pokoju: pokoju w sobie, pokoju ze sobą, ze środowiskiem międzyludzkim i środowiskiem naturalnym.


     Organizatorami promocji książki i wykładu dotyczącego wychowania dla pokoju byli: Wydział Pedagogiczny i Biblioteka Główna Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej.


     Spotkanie odbyło się 7 listopada 2007 roku.


Spotkanie studentów Mazowieckiej z dr. Feliksem Walichnowskim.


     Podczas spotkania uczestnicy słuchali wierszy i humoresek autora. Rozwiązała się dyskusja na temat ogólnej twórczości autora oraz wybranych utworów.


     Dr. Feliks Walichnowski uważany jest za pioniera badań i popularyzacji regionu Warmii i Mazur, piszącego o jego często zapomnianych symbolach i historycznych zakątkach. Za swoją pracę uhonorowany Medalem Rodła, a w 2005 r. odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.


     Organizatorem spotkania byli: Biblioteka Główna Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej i dr Feliks Walichnowski.


     Spotkanie miało miejsce w dniu 30 października 2007 roku.


Promocja książki pt: „Rzeczpospolita na rozdrożu 2004 - 2007”, 

pióra Komentatora.


     Na spotkanie przybyło wielu znamienitych gości m. in.: Marcin Nurowski, były minister w rządzie Mieczysława Rakowskiego, Henryk Zasępa, przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu, Walerian Warchałowski, dyrektor łowickiego muzeum, członkowie Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W spotkaniu uczestniczyli również studenci, pracownicy i współpracownicy Mazowieckiej oraz uczniowie łowickich szkół ponadgimnazjalnych.


     Prezentacji książki dokonał Marcin Nurowski, wprowadzając przybyłych na spotkanie, w jej tematykę. Zauważył, że autor jest autentycznym świadkiem minionej epoki uważnie rejestrującym otaczającą go rzeczywistość. Podkreślił, że Rzeczpospolita na rozdrożu 2004 – 2007 bierze udział w ważnym polskim dialogu edukacji narodu.


     Spotkanie poprowadził Tadeusz Żaczek, redaktor naczelny Masovii Mater. Wraz z Adamem Kalinowskim prezentował również fragmenty promowanej książki.


     Organizatorem promocji publikacji była Biblioteka Główna Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej.


     Spotkanie odbyło się w dniu 25 października 2007 roku.


Wizyta uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego z Łowicza w bibliotece Mazowieckiej z okazji Tygodnia Bibliotek (7 – 13 maja).


     Na spotkaniu Dyrektor Biblioteki MWSH-P Grażyna Lewandowska zapoznała młodzież z zasadami funkcjonowania biblioteki naukowej. Goście dowiedzieli się o sposobach poszukiwania źródeł potrzebnych do pisania prac zaliczeniowych, magisterskich itp. oraz zapoznali się z bogatą ofertą czasopism naukowych i z cennymi pozycjami działu bibliograficzno-informacyjnego. Uczniowie obejrzeli także ekspozycję „Książka dawniej i dziś”.


     Organizatorem spotkania była Biblioteka Główna Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej oraz Katarzyna Sieczkowska – nauczycielka w ZSP nr 4.


     Spotkanie odbyło się 11 maja 2007 roku.2006 r.

Promocja książki Rafała Wojasińskiego zatytułowanej „Humus”
z udziałem Krystyny 
Czubówny.


     Rafał Wojasiński - absolwent MWSH-P – jest laureatem nagrody trzeciego stopnia im. Władysława Orkana za książkę „Przyjemność życia” oraz nagrody głównej w Ogólnopolskim Konkursie „czwartki Literackie Zeptera” za zbiór opowiadań „Złodziej ryb”.


     Spotkanie promujące nową książkę Rafała Wojasińskiego poprowadził Marcin Gorgol, student V roku filologii polskiej MWSH-P, członek Koła Literacko-Naukowego „Suplement”. Spotkaniu zgromadziło wielu studentów, absolwentów i pracowników Mazowieckiej.


     Oprócz autora promowanej książki, głównym gościem tego spotkania była Krystyna Czubówna, która swoim charakterystycznym, poruszającym głosem czytała fragmenty utworu.


     „Humus” to zbiór opowieści o życiu. Bohaterem tytułowego opowiadania jest inteligent borykający się z codziennymi problemami związanymi z utrzymaniem siebie i rodziny. Stale towarzyszy mu lęk o przetrwanie. To człowiek sfrustrowany ciągłą pogonią za pieniądzem. Nieustannie poszukuje lepszej drogi życia, próbuje definiować swoją religijność.


     Organizatorem spotkania promocyjnego była Biblioteka Główna Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej.


     Spotkanie odbyło się 7 grudnia 2006 roku.


Promocja książki Marka Wojtylaka „Szkice Łowickie”.


     Na publikację Marka Wojtylaka, kierownika oddziału Archiwum Państwowego m. st. Warszawy w Łowiczu, złożyły się wybrane artykuły popularno-naukowe, publikowane w prasie łowickiej („Masovia Mater”, „CDN”, „Nowy Łowiczanin”). Podstawowym celem przyświecającym autorowi podczas pisania tych artykułów było ukazanie różnych aspektów życia społecznego Łowicza w przeszłości.


     Spotkanie poprowadził Tadeusz Żaczek, prezes Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a udział w nim wzięli m. in. Ryszard Wojtkowski, dyrektor Archiwum Państwowego m. st. Warszawy, prof. Wiesław Wysocki, pierwszy recenzent promowanej książki.


     Podczas spotkania fragmenty książki czytał syn autora Mateusz Wojtylak


     Organizatorami promocji książki byli: Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Biblioteka Główna Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej i Archiwum Państwowe m. st. Warszawy.


     Spotkanie odbyło się 22 listopada 2006 roku.


Seminarium programowe Zarządu Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych przy Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich.


     W Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej odbyło się Seminarium programowe Zarządu Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych przy Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich.


     W obradach udział wzięli przedstawiciele bibliotek uczelni niepaństwowych z Wrocławia, Chorzowa, Poznania, Tych, Pruszkowa, Skierniewic i Warszawy.
 ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ 
     Uczestników obrad powitała dyrektor Biblioteki MWSH-P, Grażyna Lewandowska. Jako pierwszy głos zabrał Rektor Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, prof. dr hab. Wiesław Balcerak. Podkreślił znaczenie efektywnego funkcjonowania bibliotek niepaństwowych szkół wyższych. Zwrócił również uwagę na dynamiczny rozwój tych bibliotek i potrzebę wyeksponowania ich działalności na forum krajowym. Wyraził także zadowolenie z zaangażowania uczestników spotkania w ożywioną wymianę doświadczeń na tym polu.


     W dalszej części obrad omówiono główne zadania dotyczące współpracy sektora bibliotek uczelni niepaństwowych oraz ich integracji z ogółem środowiska zawodowego bibliotekarzy. Dyskutowano również nad sprawą statusu bibliotek i bibliotekarzy niepaństwowych szkół wyższych, a także nad wypracowaniem odpowiedniego miejsca bibliotek w strukturach uczelni. Poruszono też kwestię konieczności opracowania norm standaryzacji bibliotek akademickich, co następnie było przedmiotem obrad VIII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych.


     Organizatorem seminarium była Biblioteka Główna Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej oraz Zarząd Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych przy Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich.


     Seminarium odbywało się w dniach 19 – 21 kwietnia 2006 roku.


Młodzież szkół ponadgimnazjalnych na spotkaniu w Czytelni Biblioteki Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej.


     Podczas „drzwi otwartych” w Mazowieckiej tegoroczni abiturienci, oprócz innych spotkań, uczestniczyli w spotkaniu w czytelni biblioteki z przedstawicielami Samorządu Studenckiego MWSH-P oraz pracownikami biblioteki. Dyrektor biblioteki, Grażyna Lewandowska zapoznała młodzież z zasadami funkcjonowania biblioteki uczelni wyższej. Goście obejrzeli ekspozycję „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” z lat 1928 – 1929 (pismo o charakterze informacyjnym i obyczajowym).


     Spotkanie odbyło się w dniu 22 marca 2006 roku.


Początki wolontariatu w Bibliotece Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej.


     Podczas zajęć w bibliotece studenci poznają zasady rejestrowania i opracowywania zbiorów bibliotecznych oraz wykorzystywania zasobów działu informacyjnego. Pracownicy biblioteki zapoznają wolontariuszy z obsługą systemu MAK – programu komputerowego służącego do katalogowania książek, jak również z zasadami księgowości bibliotecznej.


     Poza tym, podczas 60 godzin zajęć, studenci wydziałów naszej uczelni spotykają się

ze sobą, wymieniają poglądy na temat książek, na temat zdobywanej wiedzy. Wolontariusze aktywnie uczestniczą w życiu biblioteki: w organizowaniu wystaw okolicznościowych

i stałych, w promocjach książek i spotkaniach z ich autorami, pełnią dyżury w czytelni, wykonują prace biurowe w bibliotece.


     Organizatorem wolontariatu jest Biblioteka Główna Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej.


     Aktywna działalność wolontariatu od stycznia 2006 roku.