Get Adobe Flash player
W najbliższym czasie Biblioteka MWSH-P planuje:

  • Wystawa obrazów Arkadiusza Hablewskiego, absolwenta MWSH-P w Łowiczu.
  • Kresy w fotografii – wystawa zbiorów Andrzeja Chmielewskiego (pracownika Muzeum w Łowiczu).   

   W nagrodę do biblioteki


W Bibliotece Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, 26 czerwca b.r., gościli uczniowie z zaprzyjaźnionego Zespołu Placówek Oświatowych w Nieborowie pod opieką Pani Aleksandry Delugi.

 ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ 
Pracownicy biblioteki przeprowadzili lekcję na temat historii i budowy książki. Najstarsze książki na tabliczkach glinianych, woskowych czy zwoje papirusowe dzieci mogły obejrzeć na fotografiach. Stare książki z drugiej połowy XIX wieku oprawiane w skórę i tkaniny ze zdobieniami dostępne w zbiorach Biblioteki MWSH-P, goście zobaczyli w czytelni. Ponadto uczniowie obejrzeli zasoby dostępne w czytelni jak i te zgromadzone w magazynie na regałach magazynowych. Zwiedzanie magazynu usytuowanego w podziemiach było atrakcją dla dzieci.


W czytelni biblioteki uczniowie mieli możliwość zobaczyć również wystawę prac malarskich Anny Szcześniak zatytułowaną „Przyroda zaczarowana w malarstwie”.


Po zakończonej lekcji na uczniów w kawiarni uczelnianej czekał deser lodowy. Wizytę w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej zakończył spacer i zabawa w Ogrodzie Świętego Alojzego (Św. Alojzy Gonzaga jest patronem studentów).


Wycieczka do naszej Uczelni była jedną z form nagród dla dzieci uczestniczących w konkursie poetyckim organizowanym przez nauczycieli Zespołu Placówek Oświatowych w Nieborowie.

   Mali miłośnicy sztuki


W Bibliotece Głównej MWSH-P w Łowiczu 19 czerwca b.r. zagościli uczniowie drugiej klasy Szkoły Podstawowej Nr 7 z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łowiczu, pod opieką wychowawczyń : Marty Szram i Agnieszki Gajdy.


Wśród różnorodnych form pracy z dziećmi nauczyciele organizują wycieczki edukacyjne. Jedną z takich form jest zapoznanie dzieci ze sztuką. ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ W czytelni Biblioteki Mazowieckiej dzieci obejrzały wystawę prac malarskich Anny Szcześniak. Nauczycielki przeprowadziły z wychowankami zajęcia o malarstwie. Dzieci chętnie wypowiadały swoje spostrzeżenia na temat tego co widzą na obrazach oraz swoich odczuć.


Tak różnorodne formy kontaktu ze światem sztuki pozwalają w rozszerzonym zakresie zaktywizować dzieci do samodzielnego myślenia o problemach wizualnych, dają możliwość rozwoju własnej twórczości, zdolności manualnych i umiejętności intelektualnych. Dzieci uczą się wrażliwości na piękno otaczającego nas świata, uczą odbioru sztuki.


Ponadto pracownicy Biblioteki MWSH-P zapoznali przybyłych gości ze specyfiką biblioteki naukowej i zaprosili do korzystania z biblioteki w przyszłości.


Dyrektor Biblioteki, Grażyna Lewandowska wręczyła dzieciom pismo wydawane przez Uczelnię – „Masovię Mater”.

   Sztuka - terapią


Siedmioosobowa grupa podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Łowiczu pod opieką terapeuty zajęciowego, Cezarego Szczepanika, 25 maja b.r. odwiedziła Bibliotekę MWSH-P w Łowiczu. Dyrektor Biblioteki, Grażyna Lewandowska przywitała przybyłych gości, opowiedziała o działalności biblioteki i zaprosiła do oglądania obrazów namalowanych przez panią Annę Szcześniak. Uznaniem widzów cieszyła się nie tylko sama ekspozycja, lecz także kronika autorki dotycząca jej działalności artystycznej. ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Goście interesowali się również zbiorami biblioteki, głównie z zakresu historii. Niektórzy zwrócili uwagę na pieczęć majestatyczną Władysława Jagiełły wystawioną w bibliotece. Wielu zaciekawiło pismo wydawane przez Uczelnię - „Masovia Mater”, które otrzymali do domu.


Środowiskowy Dom Samopomocy w Łowiczu działa już 16 lat. Jest to placówka socjoterapeutyczna, która pomaga osobom ze schorzeniami umysłowymi. Podstawowym jego zadaniem jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach niezbędnych im do samodzielnego życia.


Wspólne wycieczki wzbogacają o nową wiedzę, doświadczenia, przyczyniają się do spontanicznych rozmów, wzajemnego poznania i zwiększenia zaufania.

   „Odjazdowy Bibliotekarz” w Mazowieckiej.


W bieżącym roku „Odjazdowy Bibliotekarz” jest już trzecią edycją akcji, którą w 2010 roku po raz pierwszy zorganizowała Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych w Łodzi przy współpracy z Fundacją Normalne Miasto – Fenomen.
 ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ 
Biblioteka Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu 12 maja 2012 r. 

włączyła się jako uczestnik do akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”, przyjmując w swoich progach „rajdowiczów”. Dyrektor biblioteki, Grażyna Lewandowska opowiedziała o działalności placówki, rodzaju gromadzonych zbiorów – zarówno książek, jak też czasopism, przedstawiła bogatą ofertę biblioteki. Na miłośników książek czekały „uwolnione” przez bibliotekarzy publikacje, a także wydawane przez MWSH-P w Łowiczu czasopismo „Masovia Mater”. Na zakończenie wizyty, uczestnicy rajdu obejrzeli wystawę prac malarskich Anny Szcześniak, eksponowaną w czytelni.


Organizatorami rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz” w Łowiczu była Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu wspólnie ze Szkołą Policealną Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu. Akcja ta została zorganizowana w ramach obchodów majowego Tygodnia Bibliotek, przypadającego w dniach 8 – 15 maja.


Uczestnicy wyruszyli sprzed siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Łowiczu. Na trasie rajdu znalazły się placówki należące do różnych sieci bibliotecznych: biblioteka pedagogiczna, biblioteki szkolne, uczelniane i biblioteki publiczne.

   Piękno przyrody w malarstwie Anny Szcześniak


W ramach Tygodnia Bibliotek, w czytelni Biblioteki Głównej Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, 9 maja b.r., otwarto wystawę malarstwa Anny Szcześniak zatytułowaną: Przyroda zaczarowana w malarstwie.


Uroczystość otwarcia zgromadziła przedstawicieli władz miasta, lokalnych mediów, studentów i pracowników MWSH-P.
 ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ 
Obrazy zachwycały bogatą kolorystyką i tematyką nawiązującą do regionu łowickiego, podkreślając jego piękno. Tematem prezentowanych prac są kwiaty, pejzaże i dawne chaty.


Z malarstwem Pani Anna związana jest już siódmy rok. Swoje umiejętności doskonaliła na kursie zorganizowanym ze środków Unii Europejskiej. Malarstwo stało się jej życiową pasją, w której się realizuje. Malując artystka wycisza się i uspokaja. Inspiracje czerpie z otoczenia, z natury oraz z własnej wyobraźni.


Autorka prac współpracuje z wieloma instytucjami kultury w swoim regionie. Bierze udział w licznych imprezach masowych, warsztatach, wernisażach i wystawach, podczas których prezentuje swoje prace.